Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Xã Hà Tiến: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2021.

Ngày 11/08/2019 00:00:00

Chiều ngày 9/8/2019 Xã Hà Tiến Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2021. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng ban, ngành cấp huyện; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Hà Tiến, Bí thư, thôn trưởng các thôn và các gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM xã Hà Tiến.

 


Các đại biểu dự hội nghị tổng kết.

Bước vào xây dựng NTM, với xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu nhiều so với yêu cầu. Thu nhập người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Song dưới dự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Hà Tiến đã thực sự thay đổi toàn diện tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Kinh tế phát triển khá ổn định bền vững, thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng, năm 2019 đạt 40,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,88%; Văn hóa xã hội được phát huy tích cực, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa 89,1%,10/10 thôn đạt thôn văn hóa, tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu HVS đạt 88%...QPAN- ANTT được giữ vững ổn định.

Trong huy động nguồn lực xây dựng NTM, trong những năm qua xã Hà Tiến cùng với kinh phí hỗ trợ từ các nguồn ngân sách với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã và huy động các nguồn khác, trong 10 năm xã đã huy động gần 437 tỷ 430 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, nhân dân chỉnh trang nhà ở trong KDC...Ngoài ra vận động các hộ hiến hàng trăm m2  đất và hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, GTNĐ...đến nay xã Hà Tiến đã chính thức được công nhận hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM, còn 3 tiêu chí đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ thẩm định xem xét công nhận, phấn đấu cuối năm về đích xã NTM, có 5/10 thôn đạt chuẩn NTM, hiện nay xã đang đề nghị 2 thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Trên cơ sở kết quả đạt được, xã Hà Tiến đã thảo luận đề ra các mục tiêu phấn đấu đến 2020 Như: phấn đấu 10/10 thôn đạt thôn NTM; tổng giá trị sản xuất đạt 53 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giữ mức dưới 4%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 94% trở lên...

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM của xã Hà Tiến, đồng thời đồng chí cũng nêu lên các nhiệm vụ cụ thể trong những năm tiếp theo để tiến tới xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.                                                                      
Lãnh đạo xã Hà Tiến trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Hà Tiến đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân, 7 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Tại hội nghị, đồng chí Tống Duy Tân, Chủ tịch UBND xã, Phó, trưởng BCĐ xây dựng NTM xã Hà Tiến đã phát động phong trào thi đua, MTTQ, Các tổ chức thành viên, bí thư thôn trưởng các thôn và các ngành đã  ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra trong những năm tiếp theo

 

Xã Hà Tiến: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2021.

Đăng lúc: 11/08/2019 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 9/8/2019 Xã Hà Tiến Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2021. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng ban, ngành cấp huyện; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Hà Tiến, Bí thư, thôn trưởng các thôn và các gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM xã Hà Tiến.

 


Các đại biểu dự hội nghị tổng kết.

Bước vào xây dựng NTM, với xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu nhiều so với yêu cầu. Thu nhập người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Song dưới dự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Hà Tiến đã thực sự thay đổi toàn diện tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Kinh tế phát triển khá ổn định bền vững, thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng, năm 2019 đạt 40,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,88%; Văn hóa xã hội được phát huy tích cực, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa 89,1%,10/10 thôn đạt thôn văn hóa, tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu HVS đạt 88%...QPAN- ANTT được giữ vững ổn định.

Trong huy động nguồn lực xây dựng NTM, trong những năm qua xã Hà Tiến cùng với kinh phí hỗ trợ từ các nguồn ngân sách với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã và huy động các nguồn khác, trong 10 năm xã đã huy động gần 437 tỷ 430 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, nhân dân chỉnh trang nhà ở trong KDC...Ngoài ra vận động các hộ hiến hàng trăm m2  đất và hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, GTNĐ...đến nay xã Hà Tiến đã chính thức được công nhận hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM, còn 3 tiêu chí đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ thẩm định xem xét công nhận, phấn đấu cuối năm về đích xã NTM, có 5/10 thôn đạt chuẩn NTM, hiện nay xã đang đề nghị 2 thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Trên cơ sở kết quả đạt được, xã Hà Tiến đã thảo luận đề ra các mục tiêu phấn đấu đến 2020 Như: phấn đấu 10/10 thôn đạt thôn NTM; tổng giá trị sản xuất đạt 53 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giữ mức dưới 4%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 94% trở lên...

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM của xã Hà Tiến, đồng thời đồng chí cũng nêu lên các nhiệm vụ cụ thể trong những năm tiếp theo để tiến tới xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.                                                                      
Lãnh đạo xã Hà Tiến trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Hà Tiến đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân, 7 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Tại hội nghị, đồng chí Tống Duy Tân, Chủ tịch UBND xã, Phó, trưởng BCĐ xây dựng NTM xã Hà Tiến đã phát động phong trào thi đua, MTTQ, Các tổ chức thành viên, bí thư thôn trưởng các thôn và các ngành đã  ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra trong những năm tiếp theo