Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Danh sách số điện thoại cán bộ Xã Hà Tiến

Ngày 21/12/2017 11:53:21

Danh sách số điện thoại cán bộ Xã Hà Tiến

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện Thoại

1

Tạ Thị Làn

Bí thư Đảng Uỷ

0941381969

2

Tống Duy Tân

PBT Đảng ủy

0915840164

3


Vũ Văn Được

CT UBND xã

0914349011

4

Tống Văn Đoàn

PCT UBND xã

0914207169

5

Ngọ Đại Tiến

Trưởng công an

0946810372

6

Mai Duy Nhiệm

Xã đội trưởng

0941447171

7

Nguyễn Ngọc Thịnh

PCT HĐND

0914598657

8

Mai Văn Kiêm

CT MTTQ

0949152294

9

Nguyễn Văn Bình

CT hội Nông dân

0948372507

10

Bùi Văn Dương

CT. Hội CCB

01644778909

11

Nguyễn Tiến Lực

 Bí thư đoàn

01692896742

12

Trịnh Thị Trâm

 PCT Phụ nữ

01632547563

13

Phạm Hữu Liền

CT Hội NCT

0904280368

14

Đặng Thị Lân

CT hội Đông Y

01646158948

15

Phạm Thị Dung

CT hội CTĐ

0948526015

16

Tống Thị Hồng

CT hội BTNKT TMC

0977057093

17

Mai Thị Phin

CT hội TNXP

01259509456

18

Nguyễn Văn Cóm

CT hội khuyến học

01669844681

19

Phạm Quốc Thiện

PCT hội Nông dân

01642430240

20

Mai Đức Chinh

Công chức VP-TK

0949152059

21

Phạm Văn Nghiêm

CB Tư pháp

01696690364

22

Mai Văn Téc

TB Tư pháp

0979308286

23

Nguyễn Văn Ánh

CB địa chính

0948495559

24

Vũ Thị Chiên

TC-KT

0915695305

25

Mai Thị Lan Hương

CC TC-KT

0949819687

26

Bùi Thị Thanh Tâm

Công chức chính sách

0918521069

27

Phạm Thị Dung

Công chức VP

0948484415

28

Phùng Thị Luyên

Công chức địa chính

01277349141

29

Mai Văn Hoà

Công chức văn hoá

0934412470

30

Vũ Văn Hạnh

CB đài truyền thanh

01648016901

31

Nguyễn Thị Cẩm

CB văn phòng ĐU

0948484319

32

Mai Thị Bình

CB thú y

01692603414

33

Vũ Thị Duyên

CB Dân số

0941279518

34

Nguyễn Văn Sức

Bảo vệ

8876076

35

NguyÔn Duy Thụy

CN HTX HT

01698352259

36

Mai Việt Trung

CN HTX  Yên Phú

0949152038

37

Mai Văn Pháp

T thôn Yên Phú 1

01652588252

38

Trịnh Ngọc Hội

T thôn Cẩm  Sơn 2

0.1655400317

39

Bùi Quang Thọ

T thôn Đồng Bồng 3

0978472799

40

Vũ Văn Cộng

T thôn Đồng Ô 4

01682500145

41

Phạm Văn Tuyến

T thôn Bái Sơn 5

01687906638

42

Nguyễn Văn Đố

T thôn Đầm Sen 6

0982116450

43

Tạ Văn Uyên

T thôn Bái Sậy 7

01666030881

44

Mai Văn Định

T thôn Hương Đạm 8

0914451015

45

Tống thanh Thảo

T thôn Bồng Sơn 9

01653068453

46

Mai Thị Hiện

T thôn Bồng Sơn 10

0948 525 940

47

Phạm Thị Diễn

Hiệu trưởng MN

0949873079

48

Nguyễn Văn Hiền

Hiệu trưởng THCS

0914536936

49

Nguyễn Văn Đủ

Hiệu trưởng TH 1 1

0946216103

50

Nguyễn Hào Quang

Hiệu trưởng TH 2

01236995152

51

Tạ Quốc Việt

Trưởng trạm Y tế

0918066725

 

Danh sách số điện thoại cán bộ Xã Hà Tiến

Đăng lúc: 21/12/2017 11:53:21 (GMT+7)

Danh sách số điện thoại cán bộ Xã Hà Tiến

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện Thoại

1

Tạ Thị Làn

Bí thư Đảng Uỷ

0941381969

2

Tống Duy Tân

PBT Đảng ủy

0915840164

3


Vũ Văn Được

CT UBND xã

0914349011

4

Tống Văn Đoàn

PCT UBND xã

0914207169

5

Ngọ Đại Tiến

Trưởng công an

0946810372

6

Mai Duy Nhiệm

Xã đội trưởng

0941447171

7

Nguyễn Ngọc Thịnh

PCT HĐND

0914598657

8

Mai Văn Kiêm

CT MTTQ

0949152294

9

Nguyễn Văn Bình

CT hội Nông dân

0948372507

10

Bùi Văn Dương

CT. Hội CCB

01644778909

11

Nguyễn Tiến Lực

 Bí thư đoàn

01692896742

12

Trịnh Thị Trâm

 PCT Phụ nữ

01632547563

13

Phạm Hữu Liền

CT Hội NCT

0904280368

14

Đặng Thị Lân

CT hội Đông Y

01646158948

15

Phạm Thị Dung

CT hội CTĐ

0948526015

16

Tống Thị Hồng

CT hội BTNKT TMC

0977057093

17

Mai Thị Phin

CT hội TNXP

01259509456

18

Nguyễn Văn Cóm

CT hội khuyến học

01669844681

19

Phạm Quốc Thiện

PCT hội Nông dân

01642430240

20

Mai Đức Chinh

Công chức VP-TK

0949152059

21

Phạm Văn Nghiêm

CB Tư pháp

01696690364

22

Mai Văn Téc

TB Tư pháp

0979308286

23

Nguyễn Văn Ánh

CB địa chính

0948495559

24

Vũ Thị Chiên

TC-KT

0915695305

25

Mai Thị Lan Hương

CC TC-KT

0949819687

26

Bùi Thị Thanh Tâm

Công chức chính sách

0918521069

27

Phạm Thị Dung

Công chức VP

0948484415

28

Phùng Thị Luyên

Công chức địa chính

01277349141

29

Mai Văn Hoà

Công chức văn hoá

0934412470

30

Vũ Văn Hạnh

CB đài truyền thanh

01648016901

31

Nguyễn Thị Cẩm

CB văn phòng ĐU

0948484319

32

Mai Thị Bình

CB thú y

01692603414

33

Vũ Thị Duyên

CB Dân số

0941279518

34

Nguyễn Văn Sức

Bảo vệ

8876076

35

NguyÔn Duy Thụy

CN HTX HT

01698352259

36

Mai Việt Trung

CN HTX  Yên Phú

0949152038

37

Mai Văn Pháp

T thôn Yên Phú 1

01652588252

38

Trịnh Ngọc Hội

T thôn Cẩm  Sơn 2

0.1655400317

39

Bùi Quang Thọ

T thôn Đồng Bồng 3

0978472799

40

Vũ Văn Cộng

T thôn Đồng Ô 4

01682500145

41

Phạm Văn Tuyến

T thôn Bái Sơn 5

01687906638

42

Nguyễn Văn Đố

T thôn Đầm Sen 6

0982116450

43

Tạ Văn Uyên

T thôn Bái Sậy 7

01666030881

44

Mai Văn Định

T thôn Hương Đạm 8

0914451015

45

Tống thanh Thảo

T thôn Bồng Sơn 9

01653068453

46

Mai Thị Hiện

T thôn Bồng Sơn 10

0948 525 940

47

Phạm Thị Diễn

Hiệu trưởng MN

0949873079

48

Nguyễn Văn Hiền

Hiệu trưởng THCS

0914536936

49

Nguyễn Văn Đủ

Hiệu trưởng TH 1 1

0946216103

50

Nguyễn Hào Quang

Hiệu trưởng TH 2

01236995152

51

Tạ Quốc Việt

Trưởng trạm Y tế

0918066725