Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

các Khu dân cư thuộc xã Hà Tiến

Ngày 21/10/2020 14:12:10

Hà Tiến bao gồm có 10 khu dân cư tên gọi của các khu dân cư như sau: 1. Thôn Yên Phú trước đây còn có tên gọi khác là Thiện Trưởng, 2. Thôn Cẩm Sơn, 3. Thôn Đồng Bồng trước đây còn có tên gọi khác là Động Bồng, 4. Thôn Đồng Ô trước đây còn có tên gọi khác là Bái Ổ, 5. Thôn Bái Sơn, 6. Thôn Đầm Sen, 7. Thôn Bái Sậy trước đây còn có tên gọi khác là Xóm Bượm, 8. Thôn Hương Đạm trước đây còn có tên gọi khác là Tân Hương, 9. Thôn Bồng Sơn trước đây còn có tên gọi khác là Đồng Vèo, 10. Thôn Đồng Tiến

các Khu dân cư thuộc xã Hà Tiến

Đăng lúc: 21/10/2020 14:12:10 (GMT+7)

Hà Tiến bao gồm có 10 khu dân cư tên gọi của các khu dân cư như sau: 1. Thôn Yên Phú trước đây còn có tên gọi khác là Thiện Trưởng, 2. Thôn Cẩm Sơn, 3. Thôn Đồng Bồng trước đây còn có tên gọi khác là Động Bồng, 4. Thôn Đồng Ô trước đây còn có tên gọi khác là Bái Ổ, 5. Thôn Bái Sơn, 6. Thôn Đầm Sen, 7. Thôn Bái Sậy trước đây còn có tên gọi khác là Xóm Bượm, 8. Thôn Hương Đạm trước đây còn có tên gọi khác là Tân Hương, 9. Thôn Bồng Sơn trước đây còn có tên gọi khác là Đồng Vèo, 10. Thôn Đồng Tiến

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)