Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Lịch sử hình thành xã Hà Tiến huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày 02/08/2021 00:00:00

Trước năm 1954 xã Hà Tiến thuộc xã Tân Tiến, đến gần giữa năm 1954 xã Tân Tiến được chia tách thành ba xã là Hà Tân, Hà Tiến và Hà Giang, và từ đó tên gọi xã Hà Tiến huyện Hà Trung được giữ mãi cho đến nay. Từ 05 làng cũ( Đồng Ô, Động Bồng, Thiện Trưởng, An Thanh , Hòa Thuận( Năm 1973 An Thanh chuyển về xã Ngọc Trạo Thạch Thành, Hòa Thuận chuyển về xã Hà Giang) đến nay xã Hà Tiến phát triển thành 10 làng là: Đồng Ô, Bái Sơn, Động Bồng, Hương Đạm, Yên Phú, Cẩm Sơn, Bồng Sơn, Đầm Sen, Bãi Sậy, Đồng Tiến. Làng Động Bồng : Thành lập vào năm 1048 dưới triều Lý Thái Tông ( 1028-1054) người có công lập ấp là ông Cao Sơn – một vị quan triều Tống lãnh nạn đến đây để khai khấn đất đai thành nơi tụ cư ổn định, lâu dài. Đây là làng cổ có từ sớm nhất so với các làng trong xã, Từ năm 1945 trở về trước Động Bồng thuộc tổng Nam Bạn phủ Hà Trung. từ năm 1945 -1954 thuộc xã Tân Tiến, từ năm 1954 đến nay mới thuộc xã Hà Tiến huyện Hà Trung. Làng Đồng Ô: Là làng tọa lạc trên khu đất cồn hoang khá rộng ở giữu vùng đồng chiêm trũng mà dân gian vẫn gọi là khu Bái Ô, nơi đây từng là nơi đóng quan của nhà Lê Trịnh đánh đuổi nhà Mạc, đến đời vua Quang Trung năm thứ 3 (1971) thì thành làng, đến thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn)1823) thì làng có địa bạ và mốc giới rõ ràng. Từ 1945 trở về trước Đồng Ô thuộc tổng Trung Bạn, huyện Tống Sơn phủ Hà Trung, từ sau 6-1/1946 thuộc xã Tân Tiến, Từ năm 1954 đến nay thuộc xã Hà Tiến huyện Hà Trung. Làng Bái Sơn: Xưa kia đây cũng là vùng bãi hoang ven núi đá từng là nơi đóng quân của nhà Lê – Trịnh trong chiến tranh Nam- Bắc triều. khi chiến tranh kết thúc Ông Mai Ao – người làng Vĩ Liệt đã tập hợp một số hộ dân đến đây để khai khẩn lập ra làng Bái Sơn và ông đã trở thành thần Hoàng của làng. Vì vậy cho đến gần đây dân làng vẫn còn kiên tên húy là Ao và đọc chệch là bến, dộc, hồ, hón. Từ cuối Lê đến cuối Nguyễn Làng Bái Sơn đều thuộc về Tổng Nam Bạn huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung. Sau 6-1-1946, đến 1954 thuộc xã Tân Tiến, từ năm 1954-1973 thuộc về Hà Tân và từ 1973 đến nay là thuộc về xã Hà Tiến huyện Hà Trung. Làng Hương Đạm: Xưa có tên là làng Nha Đạo mà cả làng đêu theo đạo Gia Tô. Vào thời vua Tự Đức (1948-1883 nhà Nguyễn thực hiện chính sách “ Bình Tây sát đạo” nên nhiều người trong làng phải lưu tán, phiêu dạt đi nơi khác. Rất may là vẫn còn một số dân họ Cao vẫn trụ lại để duy trì làng, và sau đó thì đổi tên thành Hương Đạm. Từ đó cho đến năm 1945. Hương Đạm vẫn thuộc tổng Nam Bạn huyện Tống Sơn phủ Hà Trung. Sau cách mạng tháng 1945, làng thuộc Tân Tiến. Từ 1954-1973 thuộc xã Hà Tân. Từ năm 1973 đến thuộc xã Hà Tiến huyện Hà Trung. Làng Bồng Sơn: Thành lập năm 1966 Làng Yên Phú thành lập năm 1973 Làng Đầm Sen thành lập năm 1973 Làng Bái Sậy thành lập năm 1980 Làng Đồng Tiến thành lập năm 1987 Với những điều kiện đất đai lao động phong phú chắc chắn sẽ giúp cho Hà Tiến khai thác tối đa để phát triển một nền kinh tế toàn diện, bền vứng trong hiện tại và tương lai.

Lịch sử hình thành xã Hà Tiến huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Đăng lúc: 02/08/2021 00:00:00 (GMT+7)

Trước năm 1954 xã Hà Tiến thuộc xã Tân Tiến, đến gần giữa năm 1954 xã Tân Tiến được chia tách thành ba xã là Hà Tân, Hà Tiến và Hà Giang, và từ đó tên gọi xã Hà Tiến huyện Hà Trung được giữ mãi cho đến nay. Từ 05 làng cũ( Đồng Ô, Động Bồng, Thiện Trưởng, An Thanh , Hòa Thuận( Năm 1973 An Thanh chuyển về xã Ngọc Trạo Thạch Thành, Hòa Thuận chuyển về xã Hà Giang) đến nay xã Hà Tiến phát triển thành 10 làng là: Đồng Ô, Bái Sơn, Động Bồng, Hương Đạm, Yên Phú, Cẩm Sơn, Bồng Sơn, Đầm Sen, Bãi Sậy, Đồng Tiến. Làng Động Bồng : Thành lập vào năm 1048 dưới triều Lý Thái Tông ( 1028-1054) người có công lập ấp là ông Cao Sơn – một vị quan triều Tống lãnh nạn đến đây để khai khấn đất đai thành nơi tụ cư ổn định, lâu dài. Đây là làng cổ có từ sớm nhất so với các làng trong xã, Từ năm 1945 trở về trước Động Bồng thuộc tổng Nam Bạn phủ Hà Trung. từ năm 1945 -1954 thuộc xã Tân Tiến, từ năm 1954 đến nay mới thuộc xã Hà Tiến huyện Hà Trung. Làng Đồng Ô: Là làng tọa lạc trên khu đất cồn hoang khá rộng ở giữu vùng đồng chiêm trũng mà dân gian vẫn gọi là khu Bái Ô, nơi đây từng là nơi đóng quan của nhà Lê Trịnh đánh đuổi nhà Mạc, đến đời vua Quang Trung năm thứ 3 (1971) thì thành làng, đến thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn)1823) thì làng có địa bạ và mốc giới rõ ràng. Từ 1945 trở về trước Đồng Ô thuộc tổng Trung Bạn, huyện Tống Sơn phủ Hà Trung, từ sau 6-1/1946 thuộc xã Tân Tiến, Từ năm 1954 đến nay thuộc xã Hà Tiến huyện Hà Trung. Làng Bái Sơn: Xưa kia đây cũng là vùng bãi hoang ven núi đá từng là nơi đóng quân của nhà Lê – Trịnh trong chiến tranh Nam- Bắc triều. khi chiến tranh kết thúc Ông Mai Ao – người làng Vĩ Liệt đã tập hợp một số hộ dân đến đây để khai khẩn lập ra làng Bái Sơn và ông đã trở thành thần Hoàng của làng. Vì vậy cho đến gần đây dân làng vẫn còn kiên tên húy là Ao và đọc chệch là bến, dộc, hồ, hón. Từ cuối Lê đến cuối Nguyễn Làng Bái Sơn đều thuộc về Tổng Nam Bạn huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung. Sau 6-1-1946, đến 1954 thuộc xã Tân Tiến, từ năm 1954-1973 thuộc về Hà Tân và từ 1973 đến nay là thuộc về xã Hà Tiến huyện Hà Trung. Làng Hương Đạm: Xưa có tên là làng Nha Đạo mà cả làng đêu theo đạo Gia Tô. Vào thời vua Tự Đức (1948-1883 nhà Nguyễn thực hiện chính sách “ Bình Tây sát đạo” nên nhiều người trong làng phải lưu tán, phiêu dạt đi nơi khác. Rất may là vẫn còn một số dân họ Cao vẫn trụ lại để duy trì làng, và sau đó thì đổi tên thành Hương Đạm. Từ đó cho đến năm 1945. Hương Đạm vẫn thuộc tổng Nam Bạn huyện Tống Sơn phủ Hà Trung. Sau cách mạng tháng 1945, làng thuộc Tân Tiến. Từ 1954-1973 thuộc xã Hà Tân. Từ năm 1973 đến thuộc xã Hà Tiến huyện Hà Trung. Làng Bồng Sơn: Thành lập năm 1966 Làng Yên Phú thành lập năm 1973 Làng Đầm Sen thành lập năm 1973 Làng Bái Sậy thành lập năm 1980 Làng Đồng Tiến thành lập năm 1987 Với những điều kiện đất đai lao động phong phú chắc chắn sẽ giúp cho Hà Tiến khai thác tối đa để phát triển một nền kinh tế toàn diện, bền vứng trong hiện tại và tương lai.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)