Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

UBND huyện Hà Trung: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Ngày 07/02/2017 00:00:00

Sáng ngày 07/02/2017 UBND huyện Hà Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

 


Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường huyện

 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tâm, phó trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các Doanh nghiệp, tập thể, cá nhân được khen cao, các công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch MTTQ, Công chức Văn phòng thống kê 25 xã thị trấn trong huyện.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 là dịp huyện đánh giá lại những kết quả đạt được trong năm qua, trong đó nhấn mạnh  đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong huyện, qua đó đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 Phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua hướng vào việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,1%.  Phong trào thi đua thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi áp dụng KHKT, đưa giống, cây con có giá trị cao, chất lượng tốt vào nuôi trồng tiếp tục được đẩy mạnh.  Phong trào thi đua bảo vệ rừng, xây dựng trang trại, gia trại, chăn nuôi theo hướng công nghiệp phát triển; nuôi trồng thủy sản với nhiều mô hình cho giá trị kinh tế cao. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN và xây dựng đạt 17,3%, giá trị sản xuất 3.544,7 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ, thương mại 17,6%.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM toàn huyện đạt 423.270 triệu đồng. Đến nay toàn huyện bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã, có thêm 3 xã là Hà Châu, Hà Toại, Hà Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã chuẩn NTM lên 7 xã; có 37 thôn  đạt chuẩn NTM, nâng tổng số lên 86 thôn đạt thôn NTM.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt được những kết quả  đáng trân trọng trên các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, công tác chính sách xã hội, lao động việc làm; xóa đói giảm nghèo; Phong trào xây dựng công dân gương mẫu, gia đình tập thể kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, giai đoạn 2014-2016.

 Công tác xây dựng Đảng trong năm 2016 tiếp tục được thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp theo hướng tập trung toàn diện có trọng tâm, trọng điểm sát thực tế ở cơ sở, điều hành đồng bộ, kiên quyết và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2016, đồng chí nêu lên một số nhiệm vụ năm 2017 để huyện Hà Trung quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2017; đồng chí Vũ Ngọc Sơn, Chủ tịch MTTQ huyện đã hưởng ứng phong trào thi đua. Đồng thời các ban ngành, các đơn vị, các xã thị trấn đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 với chủ tịch UBND huyện.


Thừa ủy quyền, đồng chí
 Nguyễn Thị Tâm, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho  nhân dân và cán bộ xã Hà Lĩnh 


Đồng chí Bùi Ngọc Tấn,
 Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể. 
  Các đồng chí lãnh đạo huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và các nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua năm 2016, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ xã Hà Lĩnh.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu 18 mẹ Việt Nam Anh hùng; Các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương tặng cờ cho 03 tập thể; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 04 đơn vị; 08 tập thể lao động xuất sắc; 02 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. UBND tỉnh Thanh Hoá, bộ ngành trung ương tặng Bằng khen 14 tập thể; 10 cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 20 tập thể, 61 cá nhân, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 40 cá nhân; tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 24 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. UBND huyện biểu dương, khen thưởng gia đình kiểu mẫu, công dân gương mẫu tiêu biểu giai đoạn 2014-2016 cho 08 tập thể, 08 cá nhân.

 

UBND huyện Hà Trung: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Đăng lúc: 07/02/2017 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 07/02/2017 UBND huyện Hà Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

 


Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường huyện

 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tâm, phó trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các Doanh nghiệp, tập thể, cá nhân được khen cao, các công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch MTTQ, Công chức Văn phòng thống kê 25 xã thị trấn trong huyện.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 là dịp huyện đánh giá lại những kết quả đạt được trong năm qua, trong đó nhấn mạnh  đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong huyện, qua đó đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 Phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua hướng vào việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,1%.  Phong trào thi đua thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi áp dụng KHKT, đưa giống, cây con có giá trị cao, chất lượng tốt vào nuôi trồng tiếp tục được đẩy mạnh.  Phong trào thi đua bảo vệ rừng, xây dựng trang trại, gia trại, chăn nuôi theo hướng công nghiệp phát triển; nuôi trồng thủy sản với nhiều mô hình cho giá trị kinh tế cao. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN và xây dựng đạt 17,3%, giá trị sản xuất 3.544,7 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ, thương mại 17,6%.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM toàn huyện đạt 423.270 triệu đồng. Đến nay toàn huyện bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã, có thêm 3 xã là Hà Châu, Hà Toại, Hà Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã chuẩn NTM lên 7 xã; có 37 thôn  đạt chuẩn NTM, nâng tổng số lên 86 thôn đạt thôn NTM.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt được những kết quả  đáng trân trọng trên các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, công tác chính sách xã hội, lao động việc làm; xóa đói giảm nghèo; Phong trào xây dựng công dân gương mẫu, gia đình tập thể kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, giai đoạn 2014-2016.

 Công tác xây dựng Đảng trong năm 2016 tiếp tục được thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp theo hướng tập trung toàn diện có trọng tâm, trọng điểm sát thực tế ở cơ sở, điều hành đồng bộ, kiên quyết và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Tấn, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2016, đồng chí nêu lên một số nhiệm vụ năm 2017 để huyện Hà Trung quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2017; đồng chí Vũ Ngọc Sơn, Chủ tịch MTTQ huyện đã hưởng ứng phong trào thi đua. Đồng thời các ban ngành, các đơn vị, các xã thị trấn đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 với chủ tịch UBND huyện.


Thừa ủy quyền, đồng chí
 Nguyễn Thị Tâm, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho  nhân dân và cán bộ xã Hà Lĩnh 


Đồng chí Bùi Ngọc Tấn,
 Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể. 
  Các đồng chí lãnh đạo huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và các nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua năm 2016, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ xã Hà Lĩnh.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu 18 mẹ Việt Nam Anh hùng; Các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương tặng cờ cho 03 tập thể; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 04 đơn vị; 08 tập thể lao động xuất sắc; 02 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. UBND tỉnh Thanh Hoá, bộ ngành trung ương tặng Bằng khen 14 tập thể; 10 cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 20 tập thể, 61 cá nhân, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 40 cá nhân; tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 24 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. UBND huyện biểu dương, khen thưởng gia đình kiểu mẫu, công dân gương mẫu tiêu biểu giai đoạn 2014-2016 cho 08 tập thể, 08 cá nhân.