Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

THÔNG BÁO Về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn xã

Ngày 19/01/2024 00:00:00

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

Số: 02 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Hà Tiến, ngày19 tháng 01 năm 2024

                  

THÔNG BÁO

Về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc,

băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn  xã

 


          Kính gửi: Toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã 

Năm 2023, việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, các hộ dân, địa điểm công cộng, các tuyến đường trên địa bàn xã nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện và của xã cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Một số thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ như thôn Hương Đạm, Đồng Bồng, ĐầmSen, Bái Sậy, Đồng Tiến...

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện đúng quy định việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu dẫn đến việc tuyên truyền chưa đạt hiệu quả, vẫn còn tình trạng treo cờ quá cũ, treo cờ ở vị trí thiếu trang trọng, cờ bạc màu, rách nhưng không được thay thế kịp thời, gây phản cảm, vẫn còn nhiều hộ gia đình không treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết.

Để thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thể hiện ý chí quyết tâm và nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm thể hiện bằng hành động qua những việc làm cụ thể mang đậm nét đẹp văn hóa, bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và các sự kiện diễn ra trên địa bàn  xã trong thời gian tới. Uỷ ban nhân dân xã Hà Tiến yêu cầu các thôn, đơn vị, cơ quan, toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện một số nội dung sau:

           1.Các thôn cần xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc trên địa bàn mình. Đặc biệt chỉ đạo treo cờ Tổ quốc dọc hai bên trục đường chính trên địa bàn thôn mình. Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước.

2. Tuyệt đối không treo cờ ở những nơi khuất tối, không treo dưới những bảng hiệu, biển quảng cáo kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh,….

 3. Khi treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng phải chọn những lá cờ được may đúng theo quy định, treo đúng quy cách, theo Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 2-10- 2012 về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.Chiều cao cột cờ tối thiểu 3,5m (lưu ý không treo cờ đã cũ, rách, phai màu, nhăn nhúm), cờ Tổ quốc treo bên phải, cờ Đảng treo bên trái nhìn từ dưới lên, búa liềm trong cờ Đảng và đỉnh của ngôi sao năm cánh của cờ tổ quốc lên phía trên.

4. Đề nghị các ban ngành đoàn thể, các thôn, thường xuyên theo dõi, tập trung kiểm tra, các băng rôn, khẩu hiệu bị hư hỏng để tháo dỡ hoặc thay thế, tránh gây mất an toàn giao thông và mỹ quan, chuẩn bị chào đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn có hiệu quả.

Lưu ý: Hiện nay trên thị trường bán rất nhiều cờ Đảng hình ảnh của Trung Quốc đề nghị cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã chú ý phân biệt khi mua cờ treo trang trí.

Screenshot (91).png   
Screenshot (92).png
            

Trên đây là thông báo của UBND xã Hà Tiến về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, treo cờ Tổ Quốc, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn xã thực hiện trong thời gian tới để nhân dân, các tổ chức cá nhân được biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                           

- TT Đảng ủy; TT HĐND (b/c);

- Các thôn, trường, trạm (t/h);

- Đài truyền thanh (T/b);                                         

- Lưu: VT, VHTT.                                                                      

 

KT.CHỦ TỊCH

   PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

đã ký 

 

 

Mai Đức Chinh

 

THÔNG BÁO Về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn xã

Đăng lúc: 19/01/2024 00:00:00 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

Số: 02 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Hà Tiến, ngày19 tháng 01 năm 2024

                  

THÔNG BÁO

Về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc,

băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn  xã

 


          Kính gửi: Toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã 

Năm 2023, việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, các hộ dân, địa điểm công cộng, các tuyến đường trên địa bàn xã nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện và của xã cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Một số thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ như thôn Hương Đạm, Đồng Bồng, ĐầmSen, Bái Sậy, Đồng Tiến...

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện đúng quy định việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu dẫn đến việc tuyên truyền chưa đạt hiệu quả, vẫn còn tình trạng treo cờ quá cũ, treo cờ ở vị trí thiếu trang trọng, cờ bạc màu, rách nhưng không được thay thế kịp thời, gây phản cảm, vẫn còn nhiều hộ gia đình không treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết.

Để thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thể hiện ý chí quyết tâm và nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm thể hiện bằng hành động qua những việc làm cụ thể mang đậm nét đẹp văn hóa, bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và các sự kiện diễn ra trên địa bàn  xã trong thời gian tới. Uỷ ban nhân dân xã Hà Tiến yêu cầu các thôn, đơn vị, cơ quan, toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện một số nội dung sau:

           1.Các thôn cần xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc trên địa bàn mình. Đặc biệt chỉ đạo treo cờ Tổ quốc dọc hai bên trục đường chính trên địa bàn thôn mình. Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước.

2. Tuyệt đối không treo cờ ở những nơi khuất tối, không treo dưới những bảng hiệu, biển quảng cáo kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh,….

 3. Khi treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng phải chọn những lá cờ được may đúng theo quy định, treo đúng quy cách, theo Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 2-10- 2012 về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.Chiều cao cột cờ tối thiểu 3,5m (lưu ý không treo cờ đã cũ, rách, phai màu, nhăn nhúm), cờ Tổ quốc treo bên phải, cờ Đảng treo bên trái nhìn từ dưới lên, búa liềm trong cờ Đảng và đỉnh của ngôi sao năm cánh của cờ tổ quốc lên phía trên.

4. Đề nghị các ban ngành đoàn thể, các thôn, thường xuyên theo dõi, tập trung kiểm tra, các băng rôn, khẩu hiệu bị hư hỏng để tháo dỡ hoặc thay thế, tránh gây mất an toàn giao thông và mỹ quan, chuẩn bị chào đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn có hiệu quả.

Lưu ý: Hiện nay trên thị trường bán rất nhiều cờ Đảng hình ảnh của Trung Quốc đề nghị cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã chú ý phân biệt khi mua cờ treo trang trí.

Screenshot (91).png   
Screenshot (92).png
            

Trên đây là thông báo của UBND xã Hà Tiến về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, treo cờ Tổ Quốc, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn xã thực hiện trong thời gian tới để nhân dân, các tổ chức cá nhân được biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                           

- TT Đảng ủy; TT HĐND (b/c);

- Các thôn, trường, trạm (t/h);

- Đài truyền thanh (T/b);                                         

- Lưu: VT, VHTT.                                                                      

 

KT.CHỦ TỊCH

   PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

đã ký 

 

 

Mai Đức Chinh

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)