Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

THÔNG BÁO Triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao “Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn” năm 2024

Ngày 19/01/2024 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

Số: 02 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tiến, ngày 16 tháng 01 năm 2024

                   

THÔNG BÁO

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao

 “Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn” năm 2024

 

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. UBND xã Hà Tiến triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn” năm 2024. Gồm một số nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tập trung vào công tác tuyên truyền cổ động trực quan có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; vận động nhân dân thực hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh.  

2. Tuyên truyền những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt trong tết Nguyên đán gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - ninh, an sinh xã hội; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội.

3. Phát động nhân dân Tổ chức treo cờ Tổ quốc, trang trí Tết bắt đầu từ ngày 30/01/2024 đến ngày 04/02/2024 (tức ngày 20/12/2023 đến ngày 25/12/2023 âm lịch). Tại công sở UBND xã, các thôn, TYT, trường học treo băng zôn, treo cờ theo quy định, chiều cao cột cờ tối thiểu 3,5m (lưu ý không treo cờ đã cũ, rách, phai màu, nhăn nhúm), cờ Tổ quốc treo bên phải, cờ Đảng treo bên trái nhìn từ dưới lên, búa liềm trong cờ Đảng và đỉnh của ngôi sao năm cánh của cờ tổ quốc lên phía trên.

 4. Các ông (bà) trưởng thôn có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở vận động nhân dân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc, thực hiện trang trí khánh tiết tại các nhà văn hóa thôn, chỉnh trang cảnh quan môi trường, điện sáng. Căn cứ điều kiện thực tế các thôn tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội phục vụ Nhân dân vui Tết đón xuân và tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao niên trong làng từ 70 tuổi trở lên.

5. Khuyến khích nhân dân trang trí tại các tuyến đường liên thôn, các ngõ xóm đảm bảo thẩm mỹ và an toàn giao thông.

6. Đề nghị nhân dân trên địa bàn xã vui xuân đón tết vui tươi lành mạnh tiết kiệm, hạn chế rượu bia, nghiêm cấm mọi hành vi đốt pháo nổ, đèn trời. Các hộ gia đình không mở kraoke quá 22 giờ và mở quá to ảnh hưởng đến hộ gia đình lân cận, gây mất trật tự làng xóm; không để những biểu hiện tai tệ nạn xã hội, xâm nhập vào địa bàn. Đặc biệt là nghiện hút ma tuý, tệ đánh bạc, đánh bài ăn tiền, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan.

Nếu có biểu hiện vi phạm sẽ bị lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

7. Vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết, mỗi người, mỗi gia đình hãy nêu cao trách nhiệm vì cộng đồng làng xóm thu dọn rác trong các khu dân cư làm vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp, giữ gìn môi trường trong sạch, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

8. Đề nghị Công đoàn xã tổ chức dọn về sinh tượng đài liệt sĩ, bảo đảm trang nghiêm, sạch sẽ để phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân dâng hoa tưởng niệm trong dịp Tết.

9. Các trường học, trạm y tế, doanh nghiệp trên địa bàn xã tổ chức tổng dọn vệ sinh, treo băng zôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ, trang trí chúc mừng năm mới, tiểu cảnh, thảm hoa, đèn nháy…., tại cơ quan, đơn vị.

10. Đề nghị các ban ngành đoàn thể trong xã vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào “Sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn”; tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, trồng thêm hoa cây xanh trước khuôn viên mỗi hộ gia đình, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các hộ gia đình. Tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và đảm bảo công tác ANTT, ATGT trên địa bàn xã

Một số lưu ý:

1. Hiện nay trên thị trường bán rất nhiều cờ Đảng hình ảnh của Trung Quốc đề nghị cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã chú ý phân biệt khi mua cờ treo trang trí.


            Screenshot (91).png

                                        Cờ Đảng Việt Nam
                                      Screenshot (92).png

                                         Cờ Đảng Trung Quốc

2. Trang trí vui tết xong phải thu dọn gom cờ, khẩu hiệu chúc mừng năm mới xong trước ngày 29/02/2024.

Mỗi cán bộ Đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong toàn xã hãy tự giác và gương mẫu thực hiện tốt nội dung thông báo này.

Trên đây là thông báo của UBND xã Hà Tiến về một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để nhân dân, các tổ chức cá nhân được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:                                           

- TT Đảng ủy; TT HĐND (b/c);

- Các thôn, trường, trạm (t/h);

-Đài truyền thanh (T/b); 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                      

 

KT.CHỦ TỊCH

   PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 Mai Đức Chinh

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO Triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao “Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn” năm 2024

Đăng lúc: 19/01/2024 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

Số: 02 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tiến, ngày 16 tháng 01 năm 2024

                   

THÔNG BÁO

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao

 “Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn” năm 2024

 

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. UBND xã Hà Tiến triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn” năm 2024. Gồm một số nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tập trung vào công tác tuyên truyền cổ động trực quan có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; vận động nhân dân thực hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh.  

2. Tuyên truyền những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt trong tết Nguyên đán gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - ninh, an sinh xã hội; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội.

3. Phát động nhân dân Tổ chức treo cờ Tổ quốc, trang trí Tết bắt đầu từ ngày 30/01/2024 đến ngày 04/02/2024 (tức ngày 20/12/2023 đến ngày 25/12/2023 âm lịch). Tại công sở UBND xã, các thôn, TYT, trường học treo băng zôn, treo cờ theo quy định, chiều cao cột cờ tối thiểu 3,5m (lưu ý không treo cờ đã cũ, rách, phai màu, nhăn nhúm), cờ Tổ quốc treo bên phải, cờ Đảng treo bên trái nhìn từ dưới lên, búa liềm trong cờ Đảng và đỉnh của ngôi sao năm cánh của cờ tổ quốc lên phía trên.

 4. Các ông (bà) trưởng thôn có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở vận động nhân dân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc, thực hiện trang trí khánh tiết tại các nhà văn hóa thôn, chỉnh trang cảnh quan môi trường, điện sáng. Căn cứ điều kiện thực tế các thôn tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội phục vụ Nhân dân vui Tết đón xuân và tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao niên trong làng từ 70 tuổi trở lên.

5. Khuyến khích nhân dân trang trí tại các tuyến đường liên thôn, các ngõ xóm đảm bảo thẩm mỹ và an toàn giao thông.

6. Đề nghị nhân dân trên địa bàn xã vui xuân đón tết vui tươi lành mạnh tiết kiệm, hạn chế rượu bia, nghiêm cấm mọi hành vi đốt pháo nổ, đèn trời. Các hộ gia đình không mở kraoke quá 22 giờ và mở quá to ảnh hưởng đến hộ gia đình lân cận, gây mất trật tự làng xóm; không để những biểu hiện tai tệ nạn xã hội, xâm nhập vào địa bàn. Đặc biệt là nghiện hút ma tuý, tệ đánh bạc, đánh bài ăn tiền, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan.

Nếu có biểu hiện vi phạm sẽ bị lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

7. Vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết, mỗi người, mỗi gia đình hãy nêu cao trách nhiệm vì cộng đồng làng xóm thu dọn rác trong các khu dân cư làm vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp, giữ gìn môi trường trong sạch, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

8. Đề nghị Công đoàn xã tổ chức dọn về sinh tượng đài liệt sĩ, bảo đảm trang nghiêm, sạch sẽ để phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân dâng hoa tưởng niệm trong dịp Tết.

9. Các trường học, trạm y tế, doanh nghiệp trên địa bàn xã tổ chức tổng dọn vệ sinh, treo băng zôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ, trang trí chúc mừng năm mới, tiểu cảnh, thảm hoa, đèn nháy…., tại cơ quan, đơn vị.

10. Đề nghị các ban ngành đoàn thể trong xã vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào “Sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn”; tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, trồng thêm hoa cây xanh trước khuôn viên mỗi hộ gia đình, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các hộ gia đình. Tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và đảm bảo công tác ANTT, ATGT trên địa bàn xã

Một số lưu ý:

1. Hiện nay trên thị trường bán rất nhiều cờ Đảng hình ảnh của Trung Quốc đề nghị cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã chú ý phân biệt khi mua cờ treo trang trí.


            Screenshot (91).png

                                        Cờ Đảng Việt Nam
                                      Screenshot (92).png

                                         Cờ Đảng Trung Quốc

2. Trang trí vui tết xong phải thu dọn gom cờ, khẩu hiệu chúc mừng năm mới xong trước ngày 29/02/2024.

Mỗi cán bộ Đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong toàn xã hãy tự giác và gương mẫu thực hiện tốt nội dung thông báo này.

Trên đây là thông báo của UBND xã Hà Tiến về một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để nhân dân, các tổ chức cá nhân được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:                                           

- TT Đảng ủy; TT HĐND (b/c);

- Các thôn, trường, trạm (t/h);

-Đài truyền thanh (T/b); 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                      

 

KT.CHỦ TỊCH

   PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 Mai Đức Chinh

 

 

 

 

 

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)