Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Xử lý vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp

Ngày 19/03/2023 00:00:00

 Thực hiện chỉ thị 06-CT/HU và kế hoạch số 180/KH-UBND của UBND huyện Hà Trung về việc việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý sử dụng đất công ích, đất nông nghiệp do UBND xã, quản lý và xử lý vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Thực hiện kế hoạch 172/KH-UBND của UBND huyện Hà Trung về việc giải phóng hành lang ATGT.

Sáng Ngày 19/3/2023, UBND xã đã thành lập 03 tổ công tác tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Du, hộ ông Nguyễn Ngọc Nghiệm, hộ ông Phạm Văn Hồng thôn Bái Sơn xã Hà Tiến.

1.Đối với ông Nguyễn Văn Du :

Ông Nguyễn Văn Du đã tự ý chôn 01 khung  kẽm ( gồm 06 cột kẽm , bắt ốc vít vì kèo mái) với diện tích 15m2 trên diện tích đất trồng lúa thuộc vùng quy hoạch trồng lúa kết hợp NTTS hộ đang sử dụng tại khu dây phần trăm cũ thôn Bái Sơn khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.  Hành vi trên của ôn Du là vi phạm luật đất đai.

Sau khi được UBND xã thông báo, tuyên truyền yêu cầu hộ tháo dỡ công trình vi phạm, sáng ngày 19/3/2023, ông Nguyễn Văn Du đã tự giác mượn người tháo dỡ. Kết quả đến 09 giờ 15 phút sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Du cùng tổ công tác của xã đã tiến hành tháo dỡ xong hoàn toàn công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Du và bàn giao cho hộ ông du vận chuyển tài sản, vật liệu sau khi tháo dỡ về nhà.

z4191928174986_e96f94f5a258aac4398557a6f257f9c6.jpg
z4193602311200_be5591ca17a9ae6c2472ab0cd914a618.jpg
z4193602373546_b2bafafe51f7281f842fd15349c07e79.jpg

Hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực hộ ông Nguyễn Văn Du
2. Đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Nghiệm thôn Bái Sơn :

Ông Nguyễn Ngọc Nghiệm đã tự ý chôn 01 khung kẽm chân cột bê tông, và cột kẽm, hàn vì mái với diện tích 27m2 trên diện tích đất thầu khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Hành vi trên của ông Nghiệm là vi phạm luật đất đai

 Sau khi được UBND xã thông báo, tuyên truyền và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, chiều tối ngày 18/3/2023, ông Nghiệm đã tự giác mượn người tháo dỡ công trình vi phạm.  Kết quả đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 19/3/2023, ông Nguyễn Ngọc Nghiệm cùng tổ công tác xã đã tiến hành tháo dỡ xong hoàn toàn công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Ngọc Nghiệm và bàn giao toàn bộ tài sản, vật liệu sau khi tháo dỡ cho ông Nghiệm.

z4191926022819_c842452ea58874933c7a51f6e7b7eeab.jpg
z4195388299626_240fbfe16bbca4e707f349992bf58b4e.jpg
z4195391204580_46f359cbd81af47426adf99c3fad7d2e.jpg
z4195385143290_91e938dab458ec875502476c2f390012.jpg
Hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực hộ ông Nguyễn Ngọc Nghiệm

3. Đối với ông Phạm Văn Hồng Thôn Bái Sơn.

     Ông Phạm Văn Hồng đã tự ý xây dựng tường rào bằng gạch bi, móng đá với chiêu dài là 29,5m ; cao 2.0m trên đất UBND xã quản lý.

Sáng ngày 19/3/2023, tổ công tác UBND xã đã đến thực địa để tháo dỡ công trình vi phạm trên. Kết quả : đến 08 giờ 10 phút cùng ngày, toàn bộ công trình vi phạm đã được tháo dỡ xong trả lại đất cho UBND xã quản lý theo quy định.

z4193504566182_174fdd064b4f853c6f29ccb4135ad67d.jpg
z4193504571190_094fd451e163d8a43d5584e06915d914.jpg
Hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực hộ ông Phạm Văn Hồng

Xử lý vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp

Đăng lúc: 19/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

 Thực hiện chỉ thị 06-CT/HU và kế hoạch số 180/KH-UBND của UBND huyện Hà Trung về việc việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý sử dụng đất công ích, đất nông nghiệp do UBND xã, quản lý và xử lý vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Thực hiện kế hoạch 172/KH-UBND của UBND huyện Hà Trung về việc giải phóng hành lang ATGT.

Sáng Ngày 19/3/2023, UBND xã đã thành lập 03 tổ công tác tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Du, hộ ông Nguyễn Ngọc Nghiệm, hộ ông Phạm Văn Hồng thôn Bái Sơn xã Hà Tiến.

1.Đối với ông Nguyễn Văn Du :

Ông Nguyễn Văn Du đã tự ý chôn 01 khung  kẽm ( gồm 06 cột kẽm , bắt ốc vít vì kèo mái) với diện tích 15m2 trên diện tích đất trồng lúa thuộc vùng quy hoạch trồng lúa kết hợp NTTS hộ đang sử dụng tại khu dây phần trăm cũ thôn Bái Sơn khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.  Hành vi trên của ôn Du là vi phạm luật đất đai.

Sau khi được UBND xã thông báo, tuyên truyền yêu cầu hộ tháo dỡ công trình vi phạm, sáng ngày 19/3/2023, ông Nguyễn Văn Du đã tự giác mượn người tháo dỡ. Kết quả đến 09 giờ 15 phút sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Du cùng tổ công tác của xã đã tiến hành tháo dỡ xong hoàn toàn công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Du và bàn giao cho hộ ông du vận chuyển tài sản, vật liệu sau khi tháo dỡ về nhà.

z4191928174986_e96f94f5a258aac4398557a6f257f9c6.jpg
z4193602311200_be5591ca17a9ae6c2472ab0cd914a618.jpg
z4193602373546_b2bafafe51f7281f842fd15349c07e79.jpg

Hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực hộ ông Nguyễn Văn Du
2. Đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Nghiệm thôn Bái Sơn :

Ông Nguyễn Ngọc Nghiệm đã tự ý chôn 01 khung kẽm chân cột bê tông, và cột kẽm, hàn vì mái với diện tích 27m2 trên diện tích đất thầu khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Hành vi trên của ông Nghiệm là vi phạm luật đất đai

 Sau khi được UBND xã thông báo, tuyên truyền và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, chiều tối ngày 18/3/2023, ông Nghiệm đã tự giác mượn người tháo dỡ công trình vi phạm.  Kết quả đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 19/3/2023, ông Nguyễn Ngọc Nghiệm cùng tổ công tác xã đã tiến hành tháo dỡ xong hoàn toàn công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Ngọc Nghiệm và bàn giao toàn bộ tài sản, vật liệu sau khi tháo dỡ cho ông Nghiệm.

z4191926022819_c842452ea58874933c7a51f6e7b7eeab.jpg
z4195388299626_240fbfe16bbca4e707f349992bf58b4e.jpg
z4195391204580_46f359cbd81af47426adf99c3fad7d2e.jpg
z4195385143290_91e938dab458ec875502476c2f390012.jpg
Hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực hộ ông Nguyễn Ngọc Nghiệm

3. Đối với ông Phạm Văn Hồng Thôn Bái Sơn.

     Ông Phạm Văn Hồng đã tự ý xây dựng tường rào bằng gạch bi, móng đá với chiêu dài là 29,5m ; cao 2.0m trên đất UBND xã quản lý.

Sáng ngày 19/3/2023, tổ công tác UBND xã đã đến thực địa để tháo dỡ công trình vi phạm trên. Kết quả : đến 08 giờ 10 phút cùng ngày, toàn bộ công trình vi phạm đã được tháo dỡ xong trả lại đất cho UBND xã quản lý theo quy định.

z4193504566182_174fdd064b4f853c6f29ccb4135ad67d.jpg
z4193504571190_094fd451e163d8a43d5584e06915d914.jpg
Hình ảnh tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực hộ ông Phạm Văn Hồng

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)