Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Xã Hà Tiến tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2024

Ngày 06/02/2024 00:00:00

 Vào chiều  ngày 05/02/2024, xã Hà Tiến đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động đồng thời tổ chức tết sum vầy, xuân gắn kết năm 2024. Đồng chí Vũ Văn Được, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã và đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, chủ tịch công đoàn xã Hà Tiến đồng chủ trì hội nghị.

 z5333572973256_1a6eab9e2f450d7cab97372f9c7a13e5.jpg

Đ/c Nguyễn Ngọc Thịnh, CT công đoàn xã khai mạc hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của bộ máy cán bộ cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của CBCC thực hiện trong năm 2024 và thực hiện chính sách chăm lo vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công nhân viên và người lao động. Đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, tác phong làm việc và đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBCC 2023 của UBND xã; báo cáo công tác công đoàn năm 2023, phương hướng năm 2024; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của UBND và Công đoàn xã năm 2024.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung báo cáo, trong đó tập trung cao vào các nội dung quy đinh tại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ thăm hỏi, khen thưởng của Công đoàn năm 2024 nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và tổ chức Công đoàn trong năm 2024.

 z5333572950187_16c2ff16e30991bffe3946a5dbd133a0.jpg

Đ/c Vũ Văn Được -CT UBND xã, Đ/c Nguyễn Ngọc Thịnh – CT Công đoàn xã phát động thi đua năm 2024

Công đoàn cơ quan UBND xã Hà Tiến có 28 đoàn viên công đoàn. Năm 2023, Công đoàn xã luôn quan tâm thực hiện đúng chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức và người lao động. Ngoài lương và phụ cấp, các chế độ làm ngoài giờ, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác thi đua được bình xét công khai, dân chủ. Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và cơ quan UBND xã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan UBND xã với các mục tiêu chủ yếu: Công đoàn cơ sở xã đăng ký đạt vững mạnh, cơ quan UBND xã đăng ký danh hiệu Cơ quan văn hóa ; 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, không có cán bộ vi phạm và bị xử lý kỷ luật.

 

 z5333572863393_23055eda5fbe42e07ee176a47dae0fc0.jpg

z5333572899976_372db80df861674a2ea4690d48d1dfdc.jpg

Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân xã khen thưởng cho 02 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế - văn hóa xã hội năm 2023.

 

Xã Hà Tiến tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2024

Đăng lúc: 06/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

 Vào chiều  ngày 05/02/2024, xã Hà Tiến đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động đồng thời tổ chức tết sum vầy, xuân gắn kết năm 2024. Đồng chí Vũ Văn Được, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã và đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, chủ tịch công đoàn xã Hà Tiến đồng chủ trì hội nghị.

 z5333572973256_1a6eab9e2f450d7cab97372f9c7a13e5.jpg

Đ/c Nguyễn Ngọc Thịnh, CT công đoàn xã khai mạc hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của bộ máy cán bộ cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của CBCC thực hiện trong năm 2024 và thực hiện chính sách chăm lo vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công nhân viên và người lao động. Đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, tác phong làm việc và đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBCC 2023 của UBND xã; báo cáo công tác công đoàn năm 2023, phương hướng năm 2024; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của UBND và Công đoàn xã năm 2024.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung báo cáo, trong đó tập trung cao vào các nội dung quy đinh tại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ thăm hỏi, khen thưởng của Công đoàn năm 2024 nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và tổ chức Công đoàn trong năm 2024.

 z5333572950187_16c2ff16e30991bffe3946a5dbd133a0.jpg

Đ/c Vũ Văn Được -CT UBND xã, Đ/c Nguyễn Ngọc Thịnh – CT Công đoàn xã phát động thi đua năm 2024

Công đoàn cơ quan UBND xã Hà Tiến có 28 đoàn viên công đoàn. Năm 2023, Công đoàn xã luôn quan tâm thực hiện đúng chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức và người lao động. Ngoài lương và phụ cấp, các chế độ làm ngoài giờ, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác thi đua được bình xét công khai, dân chủ. Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và cơ quan UBND xã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan UBND xã với các mục tiêu chủ yếu: Công đoàn cơ sở xã đăng ký đạt vững mạnh, cơ quan UBND xã đăng ký danh hiệu Cơ quan văn hóa ; 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, không có cán bộ vi phạm và bị xử lý kỷ luật.

 

 z5333572863393_23055eda5fbe42e07ee176a47dae0fc0.jpg

z5333572899976_372db80df861674a2ea4690d48d1dfdc.jpg

Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân xã khen thưởng cho 02 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế - văn hóa xã hội năm 2023.

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)