Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Kiểm tra rà soát thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023 tại xã Hà Tiến.

Ngày 10/11/2023 00:00:00

 Sáng ngày 3/11/2023, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Mai Văn Thành, Trưởng phòng LĐTB xã hội huyện cùng các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể, cán bộ chuyên môn của huyện kiểm tra rà soát đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023 tại xã Hà Tiến.


Các đại biểu làm việc tại xã Hà Tiến.

Tại buổi làm việc đã đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023 và kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Hà Tiến. Theo rà soát đầu năm 2023, toàn xã có 74 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,78%, hộ cận nghèo 117 hộ, chiếm tỷ lệ 5,97%... Kết quả rà soát cuối năm 2023 xã còn 59 hộ nghèo, giảm còn 3,01%; số hộ cận nghèo là 149 hộ giảm còn 7,6%.

ẢNH 1.jpg
Đồng chí Vũ Văn Được, Chủ tịch UBND xã Hà Tiến tóm tắt một số vấn đề trong công tác triển khai thực hiện ở cơ sở.

Về tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung được thực hiện đầy đủ, kịp thời như: Chính sách hỗ trợ về giáo dục được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Số học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật được hỗ trợ miễn, giảm học phí là 152 cháu với số tiền hơn 99 triệu đồng. Số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập là 42 cháu với số tiền gần 29 triệu đồng...

Chính sách hỗ trợ về y tế, số người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ BHYT là 571 người, đảm bảo 100% người nghèo, cận nghèo có thẻ BHYT; Số người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mua thẻ BHYT là 1.011 người ...Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đã hỗ trợ nhà ở cho 2 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 80 triệu đồng năm 2022, năm 2023 đề nghị 2 hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng, đã được hỗ trợ 1 hộ. Hội LHPN huyện hỗ trợ 2 hộ nghèo làm nhà ở với tổng số tiền 50 triệu đồng trong năm 2022-2023. Chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh, tính đến tháng 10/2023 đã có 38 hộ được vay vốn nước sạch VSMT với số tiền 760 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ về văn hóa, thông tin và truyền thông, đã tiếp sóng đầy đủ chương trình phát thanh Đài huyện, đến nay trên 95% hộ dân trong xã được nghe loa truyền thanh, đến tháng 9/2023 có 80% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sim điện thoại. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo đã lập danh sách, chi trả gần 37 triệu đồng cho 666 lượt hộ nghèo và gần 60 triệu đồng cho 81 lượt hộ chính sách xã hội. Hiện nay xã Hà Tiến đang tham gia 2 dự án Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với tổng số tiền là 800 triệu đồng, với số hộ tham gia dự án là 73 hộ thuộc hộ nghèo, cận nghèo…
ẢNH 2.jpg
ẢNH 3.jpg
Thành viên đoàn kiểm tra có ý kiến tại buổi làm việc.

Sau khi kiểm tra hồ sơ các nội dung theo kế hoạch, các đồng chí trong đoàn công tác đã có ý kiến về một số vấn đề như: Các văn bản triển khai của huyện đã cập nhật đầy đủ, xong chưa cụ thể hóa kế hoạch của xã để triển khai, một số chỉ tiêu đưa ra tuy cao hơn sơ với huyện giao, xong giải pháp đưa ra cần cụ thể hơn; hồ sơ chưa được đầy đủ, công tác tuyên truyền đã được triển khai xong chưa đi sâu vào các chính sách hỗ trợ đối tượng...

Tại hội nghị đồng chí Mai Văn Thành, HUV, Trưởng phòng LĐTB và XH huyện đã kết luận một số vấn đề các trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn đã kiểm tra từng nội dung cụ thể, để xã Hà Tiến tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã một cách chính xác công khai và phải được niêm yết danh sách tại các nhà văn hóa thôn; Tập trung hoàn thiện hồ sơ triển khai dự án 2 mô hình đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo…Tập trung tuyên truyền vận động để hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2023, nhất là đối với các hộ cận nghèo vận động hỗ trợ để các đối tượng có thẻ BHYT.

 

Kiểm tra rà soát thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023 tại xã Hà Tiến.

Đăng lúc: 10/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

 Sáng ngày 3/11/2023, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Mai Văn Thành, Trưởng phòng LĐTB xã hội huyện cùng các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể, cán bộ chuyên môn của huyện kiểm tra rà soát đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023 tại xã Hà Tiến.


Các đại biểu làm việc tại xã Hà Tiến.

Tại buổi làm việc đã đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023 và kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Hà Tiến. Theo rà soát đầu năm 2023, toàn xã có 74 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,78%, hộ cận nghèo 117 hộ, chiếm tỷ lệ 5,97%... Kết quả rà soát cuối năm 2023 xã còn 59 hộ nghèo, giảm còn 3,01%; số hộ cận nghèo là 149 hộ giảm còn 7,6%.

ẢNH 1.jpg
Đồng chí Vũ Văn Được, Chủ tịch UBND xã Hà Tiến tóm tắt một số vấn đề trong công tác triển khai thực hiện ở cơ sở.

Về tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung được thực hiện đầy đủ, kịp thời như: Chính sách hỗ trợ về giáo dục được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Số học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật được hỗ trợ miễn, giảm học phí là 152 cháu với số tiền hơn 99 triệu đồng. Số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập là 42 cháu với số tiền gần 29 triệu đồng...

Chính sách hỗ trợ về y tế, số người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ BHYT là 571 người, đảm bảo 100% người nghèo, cận nghèo có thẻ BHYT; Số người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mua thẻ BHYT là 1.011 người ...Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đã hỗ trợ nhà ở cho 2 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 80 triệu đồng năm 2022, năm 2023 đề nghị 2 hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng, đã được hỗ trợ 1 hộ. Hội LHPN huyện hỗ trợ 2 hộ nghèo làm nhà ở với tổng số tiền 50 triệu đồng trong năm 2022-2023. Chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh, tính đến tháng 10/2023 đã có 38 hộ được vay vốn nước sạch VSMT với số tiền 760 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ về văn hóa, thông tin và truyền thông, đã tiếp sóng đầy đủ chương trình phát thanh Đài huyện, đến nay trên 95% hộ dân trong xã được nghe loa truyền thanh, đến tháng 9/2023 có 80% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sim điện thoại. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo đã lập danh sách, chi trả gần 37 triệu đồng cho 666 lượt hộ nghèo và gần 60 triệu đồng cho 81 lượt hộ chính sách xã hội. Hiện nay xã Hà Tiến đang tham gia 2 dự án Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với tổng số tiền là 800 triệu đồng, với số hộ tham gia dự án là 73 hộ thuộc hộ nghèo, cận nghèo…
ẢNH 2.jpg
ẢNH 3.jpg
Thành viên đoàn kiểm tra có ý kiến tại buổi làm việc.

Sau khi kiểm tra hồ sơ các nội dung theo kế hoạch, các đồng chí trong đoàn công tác đã có ý kiến về một số vấn đề như: Các văn bản triển khai của huyện đã cập nhật đầy đủ, xong chưa cụ thể hóa kế hoạch của xã để triển khai, một số chỉ tiêu đưa ra tuy cao hơn sơ với huyện giao, xong giải pháp đưa ra cần cụ thể hơn; hồ sơ chưa được đầy đủ, công tác tuyên truyền đã được triển khai xong chưa đi sâu vào các chính sách hỗ trợ đối tượng...

Tại hội nghị đồng chí Mai Văn Thành, HUV, Trưởng phòng LĐTB và XH huyện đã kết luận một số vấn đề các trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn đã kiểm tra từng nội dung cụ thể, để xã Hà Tiến tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã một cách chính xác công khai và phải được niêm yết danh sách tại các nhà văn hóa thôn; Tập trung hoàn thiện hồ sơ triển khai dự án 2 mô hình đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo…Tập trung tuyên truyền vận động để hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2023, nhất là đối với các hộ cận nghèo vận động hỗ trợ để các đối tượng có thẻ BHYT.

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)