Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

bài tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

Ngày 01/02/2023 00:00:00

 Cách đây 93 năm, vào ngày 03/02/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn) đã họp bàn và quyết định hợp nhất thành một Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Với sự kiện lịch sử này, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đượcthành lập và thực sự trở thành người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

          Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt Nam.

          Từ đó đến nay, 93 năm đã trôi qua, cách mạng Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm, vượt qua biết bao gian nan, thử thách, từng bước đi lên, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang:Từ thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân  mới. Từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu", Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân dân lao động đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng chế độ mới, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mùa xuân năm 1975, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH. Những thành tựu của gần 35 năm đổi mới, đất nước vượt qua bao khó khăn, thử thách hiểm nghèo, phá thế bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, chủ động hội nhập, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ngày càng phát triển đi lên theo hướng CNH, HĐH vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          Bên cạnh những thành quả to lớn đó, Đảng và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao gian khổ, hi sinh: Những năm 1931 - 1932 bằng cuộc "khủng bố trắng" của Thực dân Pháp đã có hàng vạn cán bộ, Đảng viên và những người yêu nước bị giam cầm, tù đầy, bị giết dần, giết mòn. Các nhà tù lớn như: Côn Đảo, Sơn La, Hòa Lò, Lao Bảo... chật ních những người cộng sản bị giam cầm; nhiều đồng chí lãnh đạo xuất xắc của Đảng bị sát hại như: Đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh và sau này là các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ và biết bao nhiêu tấm gương hy sinh của các chiến sỹ cộng sản, những người yêu nước, của cả dân tộc, nhân dân Việt Nam, để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

          Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta 93 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ cùng những thắng lợi vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng mà Nhân dân ta giành được, chúng ta càng trân trọng, nâng niu giữ gìn những thành quả cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, chúng ta càng hiểu thêm, tin yêu và tự hào thêm về Đảng ta, Nhân dân ta, dân tộc ta. Chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các đồng chí lãnh tụ xuất sắc của Ðảng qua các thời kỳ, các chiến sỹ cộng sản kiên cường, các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí, đồng bào đã hy sinh xương máu trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân ta vì sự trường tồn của dân tộc và sự phát triển của đất nước.

          Ra đời từ phong trào yêu nước, kết hợp với phong trào công nhân, được chủ nghĩa Mác-Lênin soi sáng, hoà mình vào thực tiễn đấu tranh của cách mạng, Đảng ta đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam giao cho, một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn thể hiện là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc và của dân tộc Việt Nam”.

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại, đó là: Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945  lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam); thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới  do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

          Thực tiễn lịch sử 93 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ, cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, Đảng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn, đó là: bài học giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng; về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; về xây dựng liên minh vững chắc giữa công nhân với nông dân và trí thức; về vai trò của phương pháp cách mạng và lựa chọn phương pháp cách mạng đúng đắn; về lãnh đạo xây dựng và bảo về nhà nước, tăng cường bản chất cách mạng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền nhà nước; về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

          Những thắng lợi vĩ đại trong 93 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

         Cùng chung dòng chảy lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng ta; ngay sau khi Đảng ra đời phong trào cách mạng ở các địa phương phát triển nhanh chóng. Ở Thanh Hóa, vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1930 các chi bộ cộng sản Hàm Hạ (Đông Sơn); Thiệu Hóa, Thọ Xuân đã ra đời và vào ngày 29/7/1930 Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa được thành lập.

          Đối với Hà Trung, trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, các đồng chí trong nhóm bí mật của Hà Trung chưa liên lạc được với tổ chức Đảng trong tỉnh. Đ/c Nguyễn Xuân Phương đã báo cáo tình hình phát triển của phong trào cách mạng ở Hà Trung và công tác chuẩn bị thành lập Chi bộ Cộng sản với tổ chức Đảng ở Vinh (Nghệ An) và đề nghị thành lập Chi bộ Cộng sản ở Hà Trung. Ngày 10/10/1930 dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Trung kỳ, Chi bộ Cộng sản Hà Trung được thành lập tại Gác chuông Chùa Trần, Tổng Ngọ Xá nay là xã Hà Ngọc, đ/c Nguyễn Xuân Phương được bầu làm Bí thư. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản Hà Trung ngày 10/10/1930 là một tất yếu khách quan, là sự kiện lịch sử lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của huyện nhà.

          Trong 93 năm qua, từ một chi bộ với 5 đảng viên lên đảng bộ với 2 chi bộ, 10 đảng viên và hiện nay là 44 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 7.000 đảng viên. Đảng bộ huyện Hà Trung lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều thắng lợi to lớn. Năm 2022 đã đi qua với nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong huyện, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, huyện ta đã đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt so với kế hoạch, như: giá trị sản xuất tăng 16,01%, Thu ngân sách đạt 2.211 tỷ đồng, các doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, nhiều dự án quan trọng được triển khai thực hiện, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được chú trọng.

Kính thưa các đồng chí đảng viên và nhân dân trong xã:

Đảng bộ và nhân dân xã Hà Tiến chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/2023 trong không khí vui tươi, phân khởi chào đón năm mới Quý Mão. Đảng bộ, và nhân dân trong xã đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tích cực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2023.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1030-3/2/2023 là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường truyền thống vẻ vang đấu tranh đầy oanh liệt và rất tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam, 93 năm đã đánh dấu nhiều mốc son chói lọi của Đảnh cộng sản Việt nam tự hào về Đảng bộ xã Hà Tiến anh hùng.

Nhìn lại năm 2022 dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối Đaị đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong xã, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo ra bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế và hóa xã hội -QP,AN mà nghị quyết Đảng bộ đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ an sinh xã hội được chăm lo thiết thực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thực sự đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng ở các KDC. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; năng lực lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền được nâng lên, một lần nữa ý Đảng quyện với lòng dân, khẳng định sự tin yêu của nhân dân với Đảng và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Năm Nhâm Dần đã khép lại cũng là năm chứng tỏ sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tiến đã vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi 19/21 chỉ tiêu kinh tế văn hoá xã hội quốc phòng an ninh, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; cán bộ, nhân dân xã Hà Tiến đoàn kết thi đua thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tích, kết quả đáng vui mừng;tổ chức thành công lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tình hình chính trị luôn ổn định, mở rộng dân chủ trong nhân dân, tạo được sự động thuận xã hội, tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế tiếp tục tăng trưởng đi lên đạt 17,2%, tổng thu nhập đạt 54 triệu đồng / người năm, hộ nghèo giảm còn 2,3%; văn hóa xã hội ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, cơ sở hạ tầng đầu tư cho giáo dục được quan tâm đúng mức khởi công xây dựng nhà hiệu bộ trường tiểu học.

Những kết quả đó đã khẳng định sức mạnh Đoàn kết của cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã .

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ nhân dân xã Hà Tiến chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và càng tự hào về quê hương Hà Tiến anh hùng đang đóng góp trí tuệ,  sức lực vào việc xây dựng quê hương Hà Tiến ngày càng phát triển giàu đẹp.

Bước sang năm 2023 năm Quý Mão đã đến với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tốt đẹp của đất nước, chúng ta đang tiếp tục triển khai  thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2025) khó khăn thách thức vẫn còn hiều, đòi hỏi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường tập hợp đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân trong xã để tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy trí tuệ của cán bộ, Đảng viên các tầng lớp nhân dân góp công, góp sức để xây dựng quê hương Hà Tiến ngày càng văn minh giàu đẹp. Trước mắt còn nhiều khó khăn bộn bề nhưng chúng ta luôn vững tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng với niềm tin vào sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong xã, niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước nhất định chúng ta vượt qua khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Hà Tiến tiếp tục vững bước đi lên, trong khó khăn bản lĩnh và trí tuệ của Đảng càng tỏa sáng trong lòng nhân dân, nhất định chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ năm 2023 và nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa các đ/c đảng viên và nhân dân trong xã:

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, chúng ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng và dầy dạn kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập , rèn luyện đã luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo để lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Ninh đã nói “ Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng : Đảng ta vĩ đại thật”

- Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

          - Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

          - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

                                             BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG BỘ XÃ HÀ TIẾN

bài tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

Đăng lúc: 01/02/2023 00:00:00 (GMT+7)

 Cách đây 93 năm, vào ngày 03/02/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn) đã họp bàn và quyết định hợp nhất thành một Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Với sự kiện lịch sử này, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đượcthành lập và thực sự trở thành người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

          Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt Nam.

          Từ đó đến nay, 93 năm đã trôi qua, cách mạng Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm, vượt qua biết bao gian nan, thử thách, từng bước đi lên, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang:Từ thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân  mới. Từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu", Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân dân lao động đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng chế độ mới, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mùa xuân năm 1975, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH. Những thành tựu của gần 35 năm đổi mới, đất nước vượt qua bao khó khăn, thử thách hiểm nghèo, phá thế bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, chủ động hội nhập, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ngày càng phát triển đi lên theo hướng CNH, HĐH vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          Bên cạnh những thành quả to lớn đó, Đảng và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao gian khổ, hi sinh: Những năm 1931 - 1932 bằng cuộc "khủng bố trắng" của Thực dân Pháp đã có hàng vạn cán bộ, Đảng viên và những người yêu nước bị giam cầm, tù đầy, bị giết dần, giết mòn. Các nhà tù lớn như: Côn Đảo, Sơn La, Hòa Lò, Lao Bảo... chật ních những người cộng sản bị giam cầm; nhiều đồng chí lãnh đạo xuất xắc của Đảng bị sát hại như: Đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh và sau này là các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ và biết bao nhiêu tấm gương hy sinh của các chiến sỹ cộng sản, những người yêu nước, của cả dân tộc, nhân dân Việt Nam, để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

          Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta 93 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ cùng những thắng lợi vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng mà Nhân dân ta giành được, chúng ta càng trân trọng, nâng niu giữ gìn những thành quả cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, chúng ta càng hiểu thêm, tin yêu và tự hào thêm về Đảng ta, Nhân dân ta, dân tộc ta. Chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các đồng chí lãnh tụ xuất sắc của Ðảng qua các thời kỳ, các chiến sỹ cộng sản kiên cường, các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí, đồng bào đã hy sinh xương máu trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân ta vì sự trường tồn của dân tộc và sự phát triển của đất nước.

          Ra đời từ phong trào yêu nước, kết hợp với phong trào công nhân, được chủ nghĩa Mác-Lênin soi sáng, hoà mình vào thực tiễn đấu tranh của cách mạng, Đảng ta đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam giao cho, một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn thể hiện là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc và của dân tộc Việt Nam”.

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại, đó là: Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945  lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam); thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới  do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

          Thực tiễn lịch sử 93 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ, cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, Đảng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn, đó là: bài học giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng; về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; về xây dựng liên minh vững chắc giữa công nhân với nông dân và trí thức; về vai trò của phương pháp cách mạng và lựa chọn phương pháp cách mạng đúng đắn; về lãnh đạo xây dựng và bảo về nhà nước, tăng cường bản chất cách mạng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền nhà nước; về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

          Những thắng lợi vĩ đại trong 93 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

         Cùng chung dòng chảy lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng ta; ngay sau khi Đảng ra đời phong trào cách mạng ở các địa phương phát triển nhanh chóng. Ở Thanh Hóa, vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1930 các chi bộ cộng sản Hàm Hạ (Đông Sơn); Thiệu Hóa, Thọ Xuân đã ra đời và vào ngày 29/7/1930 Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa được thành lập.

          Đối với Hà Trung, trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, các đồng chí trong nhóm bí mật của Hà Trung chưa liên lạc được với tổ chức Đảng trong tỉnh. Đ/c Nguyễn Xuân Phương đã báo cáo tình hình phát triển của phong trào cách mạng ở Hà Trung và công tác chuẩn bị thành lập Chi bộ Cộng sản với tổ chức Đảng ở Vinh (Nghệ An) và đề nghị thành lập Chi bộ Cộng sản ở Hà Trung. Ngày 10/10/1930 dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Trung kỳ, Chi bộ Cộng sản Hà Trung được thành lập tại Gác chuông Chùa Trần, Tổng Ngọ Xá nay là xã Hà Ngọc, đ/c Nguyễn Xuân Phương được bầu làm Bí thư. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản Hà Trung ngày 10/10/1930 là một tất yếu khách quan, là sự kiện lịch sử lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của huyện nhà.

          Trong 93 năm qua, từ một chi bộ với 5 đảng viên lên đảng bộ với 2 chi bộ, 10 đảng viên và hiện nay là 44 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 7.000 đảng viên. Đảng bộ huyện Hà Trung lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều thắng lợi to lớn. Năm 2022 đã đi qua với nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong huyện, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, huyện ta đã đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt so với kế hoạch, như: giá trị sản xuất tăng 16,01%, Thu ngân sách đạt 2.211 tỷ đồng, các doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19, nhiều dự án quan trọng được triển khai thực hiện, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được chú trọng.

Kính thưa các đồng chí đảng viên và nhân dân trong xã:

Đảng bộ và nhân dân xã Hà Tiến chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/2023 trong không khí vui tươi, phân khởi chào đón năm mới Quý Mão. Đảng bộ, và nhân dân trong xã đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tích cực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2023.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1030-3/2/2023 là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường truyền thống vẻ vang đấu tranh đầy oanh liệt và rất tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam, 93 năm đã đánh dấu nhiều mốc son chói lọi của Đảnh cộng sản Việt nam tự hào về Đảng bộ xã Hà Tiến anh hùng.

Nhìn lại năm 2022 dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối Đaị đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong xã, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo ra bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế và hóa xã hội -QP,AN mà nghị quyết Đảng bộ đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ an sinh xã hội được chăm lo thiết thực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thực sự đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng ở các KDC. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; năng lực lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền được nâng lên, một lần nữa ý Đảng quyện với lòng dân, khẳng định sự tin yêu của nhân dân với Đảng và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Năm Nhâm Dần đã khép lại cũng là năm chứng tỏ sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tiến đã vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi 19/21 chỉ tiêu kinh tế văn hoá xã hội quốc phòng an ninh, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; cán bộ, nhân dân xã Hà Tiến đoàn kết thi đua thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tích, kết quả đáng vui mừng;tổ chức thành công lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tình hình chính trị luôn ổn định, mở rộng dân chủ trong nhân dân, tạo được sự động thuận xã hội, tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế tiếp tục tăng trưởng đi lên đạt 17,2%, tổng thu nhập đạt 54 triệu đồng / người năm, hộ nghèo giảm còn 2,3%; văn hóa xã hội ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, cơ sở hạ tầng đầu tư cho giáo dục được quan tâm đúng mức khởi công xây dựng nhà hiệu bộ trường tiểu học.

Những kết quả đó đã khẳng định sức mạnh Đoàn kết của cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã .

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ nhân dân xã Hà Tiến chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và càng tự hào về quê hương Hà Tiến anh hùng đang đóng góp trí tuệ,  sức lực vào việc xây dựng quê hương Hà Tiến ngày càng phát triển giàu đẹp.

Bước sang năm 2023 năm Quý Mão đã đến với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tốt đẹp của đất nước, chúng ta đang tiếp tục triển khai  thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2025) khó khăn thách thức vẫn còn hiều, đòi hỏi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường tập hợp đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân trong xã để tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy trí tuệ của cán bộ, Đảng viên các tầng lớp nhân dân góp công, góp sức để xây dựng quê hương Hà Tiến ngày càng văn minh giàu đẹp. Trước mắt còn nhiều khó khăn bộn bề nhưng chúng ta luôn vững tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng với niềm tin vào sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong xã, niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước nhất định chúng ta vượt qua khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Hà Tiến tiếp tục vững bước đi lên, trong khó khăn bản lĩnh và trí tuệ của Đảng càng tỏa sáng trong lòng nhân dân, nhất định chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ năm 2023 và nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa các đ/c đảng viên và nhân dân trong xã:

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, chúng ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng và dầy dạn kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập , rèn luyện đã luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo để lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Ninh đã nói “ Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng : Đảng ta vĩ đại thật”

- Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

          - Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

          - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

                                             BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG BỘ XÃ HÀ TIẾN
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)