Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 09/10/2023 00:00:00

Đảng ủy xã Hà Tiến triển khai hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 Thực hiện Kế hoạch số 24- KH/ĐU ngày 15/9/2022 của Đảng ủy xã Hà Tiến: nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện kế hoạch số 25 – KH/ĐU ngày 16/09/2022 học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ /TW ngày 16/03/2022 của Bộ chính trị “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Sáng ngày 22/09/2022 Đảng ủy xã Hà Tiến đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Về tham dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Chủ tịch, phó MTTQ, trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức, cấp ủy các chi bộ.

Tại Hội nghị các đồng chí tham gia được nghe đồng chí Tạ Thị Làn , bí thư Đảng ủy xã  báo cáo, quán triệt các Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.