Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền để xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/04/2023 00:00:00

 Trong những năm qua công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hà Tiến luôn được quan tâm  đã có nhiều chuyển biến rõ nét; kết quả đến nay đã có 10/10 thôn  đạt chuẩn  nông thôn mới, thôn Bái Sơn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Có được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sao sát của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và của các cấp các ban ngành, đoàn thể, sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân trên địa bàn xã. 

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định của sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, tuyên truyền được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, nên “truyền thông phải đi trước một bước” để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Do vậy UBND xã Hà Tiến đã chỉ đạo, định hướng cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền, các ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các sự kiện chính trị, phong trào thi đua của xã năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nội dung trọng tâm của xã nhà: Nông thôn mới gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; Ban hành các cơ chế khuyến khích đầu t­ư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích ở các lĩnh vực, góp phần động viên khích lệ, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã.

Thông qua việc tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua để nhân dân hiểu và đồng thuận như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đường hoa nông thôn mới”, “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; Tuyên truyền nghị quyết của Tỉnh uỷ về chiến lược phát triển kinh tế xã hội  năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các thôn tổ chức các buổi lễ phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023” để tạo sự đồng thuận, tinh thần tích cực trong quần chúng Nhân dân trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành.

 MTTQ và các đoàn thể tiếp tục triển khai, nâng cao chất l­ượng, hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức mình, đồng thời phối hợp với các ban ngành trong công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hư­ởng ứng tham gia các phong trào thi đua cao điểm “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hà Trung đạt huyện Nông thôn  mới” năm 2023;

Các phong trào thi đua cao điểm “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hà Trung đạt huyện Nông thôn  mới” năm 2023 được phát động đến toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã với mục tiêu là hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, và kế hoạch 5 năm 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các phong trào thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương;

Trong quý I Đảng ủy đã kiện toàn BCĐ các chương trình MTQG xây dựng NTM gồm 35 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng bộ làm trưởng ban và mời 10 đồng chí Bí thư chi bộ thôn cùng tham gia; Kiện toàn Ban phát triển 10 thôn với 90 thành viên, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời phân công công chức Tài chính – Kế toán theo dõi, tham mưu về Chương trình xây dựng NTM và chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), chương trình ATTP của xã.

Công tác tuyên truyền đã thực sự phát huy hiệu quả: Kết quả rà soát, đánh giá duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM theo quy định tại Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh, xã Hà Tiến đạt 17/19 tiêu chí; 02  tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn ( Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương); TC 17 về Môi trường và ANTP (do xã chưa có hệ thống nước sạch tập trung hoặc có nhưng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung chưa đạt từ 20% trở lên).

*. Đối với các thôn: 10/10 thôn giữ vững các tiêu chí đã đạt thôn NTM. Hiện nay, các thôn đang tập trung nâng cao các tiêu chí đã đạt và 01 thôn phấn đấu xây dựng đạt các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.( Thôn Đồng Ô).

Đối với thôn Đồng Ô phấn đấu xây dựng đạt NTM kiểu mẫu, hiện nay có 5/15 tiêu chí đạt 100% (Tiêu chí số 2:Thu nhập, Tiêu chí số 3: Nghèo đa chiều, Tiêu chí số 6: Giáo dục, Tiêu chí số 7: y tế, Tiêu chí số 12: Điện).

Còn lại 10 tiêu chí chưa đạt ( TC số 1, TC số 4, TC số 5, TC số 8, TC số 9, TC số 10, TC số 11, TC số 13, TC số 14, TC số 15) UBND xã chỉ đạo thôn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành trước tháng 10/2023 trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Thực hiện mỗi xã một sản phẩm OCOP, UBND xã giao cho HTX dịch vụ NN Hà Tiến đấu mối các cơ quan, Công ty để xây dựng vùng lúa đạt tiêu chuẩn VietGap, dự kiến vào quý III/2023.

3.2. Lĩnh vực An toàn thực phẩm: Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện, về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023.

* Kết quả thực hiện:

- Khối lượng được giao 970 tấn (Gạo: 630 tấn,  rau, củ, quả: 100 tấn, thịt GS, GC: 120 tấn và 120 tấn thủy sản ; khối lượng đã hoàn thành 235 tấn (gạo: 150 tấn, rau, củ, quả: 25 tấn, thịt GS, GC: 30 tấn, Thủy sản: 30 tấn).

- Chỉ tiêu chợ ATTP: Hiện nay UBND xã đã phối hợp với Công ty TNHH Bắc Giang tiến hành khảo sát, cắm mốc, lên thiết kế xây dựng Chợ Đồng Ô. Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thiện mặt bằng, tiến hành đổ đá xây tường rào bao quanh chợ.

Dự kiến hoàn thành xây dựng chợ trong tháng 6/2023, trình Sở Công thương thẩm định, đánh giá công nhận chợ ATTP trong tháng 7 và trình Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP tỉnh thẩm định, chấm điểm công nhận xã ATTP trong tháng 8/2023.

- Nhóm tiêu chí thứ  nhất về chỉ đạo điều hành (Gồm tiêu chí số 1, 2,3, 4): Nhóm tiêu chí I đã hoàn thành 90% số lượng công việc theo tiêu chí.

- Nhóm tiêu chí thứ 2 về thông tin tuyên truyền tập huấn (Gồm tiêu chí số 5,6,7): Đạt 50% số lượng công việc theo tiêu chí:

UBND xã đã phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và ban ngành có liên

quan tổ chức thông tin tuyên truyền treo băng zôn về ATTP trên địa bàn xã trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2023, vẽ tranh bích họa về ATTP tại trường Mầm non, hội PN xã tổ chức buổi nói chuyên đề Phụ nữ hà Tiến thi đua sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

          - Nhóm tiêu chí thứ 3 cơ sở SX, KDTP, KD DVAU tuân thủ các quy định(Gồm tiêu chí 8,9,10,11,12): Đạt  30% số lượng công việc theo tiêu chí.

UBND xã, BCĐ, tổ giám sát cộng đồng đã hướng dẫn 100% cơ sở thuộc diện quản lý thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực an toàn. Trên địa bàn có 01 cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý;  12 cơ sở do cấp huyện quản lý và  81cơ sở cấp xã quản lý. Của cả 3 ngành nông nghiệp, Y tế, Công thương.

- Nhóm tiêu chí thứ 4: Thanh tra xử lý vi phạm (Gồm tiêu chí số 13,14): Đạt 30% số lượng công việc theo tiêu chí.

Trong năm BCĐ đã tổ chức kiêm tra theo Kế hoạch vào 3 đợt: Tết nguyên đán và Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu.

Trong năm 2023 BCĐ đã thành lập đoàn, tổ chức kiểm tra được 35 cơ sở/ 81 cơ sở thuộc diện quản lý đạt 43,2%.

          - Nhóm tiêu chí thứ 5: Phòng chống ngộ độc thực phẩm:

UBND xã chỉ đạo Trạm Y tế hàng năm xây dựng Kế hoạch phòng chống ngộ độc thực phẩm, có Phương án xử lý kịp thời nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm. Kiên quyết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

 3.3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng giao thông nông thôn, khu dân cư “ sáng – xanh – sạch- đẹp- an toàn”, duy trì công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tổ chức có hiệu quả “ Ngày thứ  Bảy xanh, Ngày chủ nhật sạch”

MTTQ các đoàn thể nhân dân đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tiêu biểu là phong trào “Xây dựng giao thông nông thôn”, khu dân cư “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”; Duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tổ chức có hiệu quả “Ngày thứ Bảy xanh, ngày Chủ nhật sạch”.

Tổ chức sơ kết 02 năm phong trào “ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 13  - NQQ/ HU của Ban thường vụ huyện ủy.

 - Thôn Đồng Bồng tổ chức làm đường cấp phối nội đồng 600m; làm đường bê tông khu Ao đình 110m. Trồng cây cảnh: 15 cây.

- Thôn Đồng Ô: Làm đường giao thông cấp phối 356 m, tổng giá trị 54.tr đ; xây tường rào khu trung tâm 155 m, trị giá 2.tr đồng; đổ đất san sửa vườn đình khu thể thao của thôn 600m, trị giá trên 50 tr đồng; cải tạo hệ thống điện sáng đèn đường trong thôn trị giá trên 36 tr đồng

- Hội Phụ nữ, Nông dân: Tổ chức trồng hoa thay cỏ dại: 750 m; trồng cây xanh 40 cây; chậu cảnh 20 chậu.

- Đoàn thanh niên: Tổ chức vẽ tranh bích họa 70m.

-  10 thôn: Tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm trong thôn mỗi tháng 01 lần, và vào các dịp lễ kỷ niệm trong tháng.( tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật).

Tuy nhiên ba tháng đầu năm 2023, việc kiểm tra, giám sát thực hiện nông thôn mới tại cơ sở bị hạn chế, các lớp đào tạo, tập huấn triển khai với quy mô nhỏ; công tác rà soát hiện trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, thôn giai đoạn 2022-2025 triển khai chậm; một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nguồn vốn Trung ương giao cho các chương trình xây dựng nông thôn mới rất hạn chế, vì vậy ảnh hưởng rất nhiều tới việc duy trì và nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  Hoạt động của một số thành viên Ban chỉ đạo, Ban phát triển thôn còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, thiếu linh hoạt nên hiệu quả chưa cao, chưa sát sao trong công tác chỉ đạo điều hành; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chưa phát huy hiệu quả.

 Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện  Hà Trung về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới.Đẩy nhanh tiến độ rà soát hiện trạng xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp tỉnh, giai đoạn 2022-2025, đánh giá việc xây dựng nông thôn mới và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện tại cơ sở. Đăng ký các chỉ tiêu, tiêu chí hoàn thành giai đoạn 2022-2025 và năm 2023 đảm bảo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. Rà soát nhu cầu đào tạo, tập huấn nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới đối với cán bộ triển khai thực hiện chương trình các cấp giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới . Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, do vậy Đảng bộ, chính quyền xã Hà Tiến xác định tiếp tục tập trung chỉ đạo các  coi việc xây dựng và nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới là việc làm thường xuyên, liên tục, phấn đấu hoàn thành và  hoàn thành vượt kế hoạch các các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ  đã đề ra.

Một số hình ảnh tu sửa chỉnh trang khuôn viên, các công trình phúc lợi đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu