Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 09/03/2023 00:00:00

 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số

07:48 06/03/2023

Thúc đẩy chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin...