Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mãonăm 2023 trên địa bàn xã

Ngày 12/01/2023 00:00:00

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mãonăm 2023 trên địa bàn xã

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

 


Số:  03  /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Tiến, ngày 11  tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mãonăm 2023

 
 

 


Thực hiện Kế hoạch số: 224/KH-UBND, ngày  19/12/2022 của UBND huyện Hà Trung về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân xuân Quý Mão” năm 2023. UBND xã Hà Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân xuân Quý Mão” năm 2023, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực tham gia lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2023.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi, giải trí phong phú, sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần lưu  giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và nền văn hóa dân gian truyền thống của nhân dân.

2. Yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chi ủy chi bộ, sự phối hợp tham gia của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức vui xuân đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo, năng cao đời sống của nhân dân.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian đảm bảo các quy định trong khuôn khổ pháp luật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nội dung hình thức phong phú, hấp dẫn, kết hợp nét sinh hoạt tết Nguyên đán truyền thống với hiện đại của địa phương, tạo không khí vui xuân phấn khởi, tiết kiệm, an toàn, thu hút đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia; đồng thời chủ động ngăn ngừa những hiện tượng mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội gây mất an toàn giao thông; ngăn ngừa việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời các loại, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG

1.Công tác tuyên truyền cổ động

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của địa phương về các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.


Tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ các cấp nói riêng suốt chặng đường 93 năm qua (03/02/1930 - 03/02/2023).

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết không sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo; đi xuất khẩu lao động trái phép; triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo có nội dung sâu sắc, sinh động có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tư tưởng tình cảm cho cán bộ và nhân dân bao gồm: Tuyên truyền trực quan như treo băng zôn, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ dân, các nhà văn hóa thôn, các nhà trường, các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn; tuyên truyền thông qua các hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ đội văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các thôn, cơ quan, đơn vị.

2. Tổ chức quản lý và hoạt động lễ hội

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 406/CT-TTg ngày 08/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Chỉ thị số 18/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số: 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chủ động nắm bắt tình hình, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực không lành mạnh trong dịp tết và mùa lễ hội; làm tốt công tác an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động lễ hội.

Tại các điểm di tích Đình làng Đồng Bồng, Bái Sơn, Đồng Ô; chùa Đồng Ô, chùa Đồng Bồng, Đền thờ Nguyệt Nga công chúa, đền Ông Thánh và các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn xã nghiêm chỉnh thực hành tín ngưỡng có hướng dẫn cụ thể việc thắp hương, đặt hòm công đức, không làm ảnh hưởng đến di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường đặc biệt công tác phòng chống cháy nổ tại khu vực di tích và lễ hội.

Tổ chức tổng dọn vệ sinh, trang trí cờ, hoa, treo khẩu hiệu tại cơ quan, chỉnh trang công sở và vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Nhà văn hóa các thôn, các nhà trường, các cơ quan, đơn vị đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp trong dịp tết Nguyên đán.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các điểm di tích. Duy trì chế độ trực tết tại cơ quan, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ nơi công sở.

3. Tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

*Tại Nhà văn hóa các thôn:

Tại nhà văn hóa các thôn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian theo phong tục tập quán cổ truyền của địa phương như: bóng chuyền, cầu lông, kéo co, đánh cờ người, cờ tướng, bắn vịt,chơi đu…

Phối hợp với Hội người Cao tuổi, MTTQ, các cấp ủy chi bộ, công chức phụ trách chính sách xã tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ các cụ cao niên vào ngày 02 tết ngày mùng 2 và 4 tết Nguyên Đán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Trung tâm Văn hóa -Thể thao xã

          Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bao gồm: xây dựng cụm pa nô tuyên truyền, treo băng zôn, khẩu hiệu,  cắm hồng kỳ khu công sở xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (Cụ thể: Cổng UB xã  01 câu, Đầu dốc nhà Ông Lát 01 câu, Trục đường Yên Phú 01 câu, trục đường Bồng Sơn- Hương Đạm 01 câu, trục đường Bái Sơn đi Bái Sậy 01 câu, ban công công sở 01 câu, phía trước Hội trường xã 01 câu).

          Hướng dẫn các thôn tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian các môn thể thao tổ chức tại nhà văn hóa các thôn.Trang trí, khánh tiết tại các nhà văn hóa thôn.

          Thực hiện tiếp sóng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đưa tin, bài phản ánh kịp thời điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tình hình ANTT, ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

         

          2. Cán bộ Thú y và Nông lâm

          Phối hợp chặt chẽ với trạm thú y huyện, các ngành có liên quan, các cấp ủy Chi bộ, trưởng thôn kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, giết mổ động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau tết Quý Mão 2023.

          Phát động toàn dân tham gia Tết trồng cây tại các hộ gia đình và những nơi công cộng một cách thiết thực và hiệu quả.

Tăng cường công tác tuần tra, canh gác việc chặt phá lâm sản trái phép và Phòng chống cháy rừng trước, trong và sau tết đảm bảo không để xảy ra cháy rừng.

          3. Các thôn

          Trang trí tại Nhà văn hóa các thôn, tại các trục đường chính vào nhà văn hóa, vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm từ ngày 25 tết Nguyên đán.

          Tổ chức trao tặng quà; giao lưu văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian tại Nhà văn hóa các thôn.

          4. Các Nhà trường, Trạm y tế, Bưu điện Văn hóa xã và các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã

          Mỗi cơ quan, đơn vị đều phải treo ít nhất 01 băng zôn, khẩu hiệu; thắp điện sáng, dàn nháy, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị và cổng ra vào.

          5. Thời gian thực hiện

          - Đợt 1: Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 03/01/2023.

          - Đợt 2:Từ ngày 13/01/2023 đến ngày 06/02/2023.

            IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

          Bộ phận Tài chính - Kế toán xã đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

            V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023!

2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

9. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

10. Tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

UBND xã Hà Tiến yêu cầu các bộ phận có liên quan, các thôn, các Nhà trường, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);

- Phòng VHTT huyện (B/c);

- TTr. ĐU, TTr. HĐND xã (B/c);

- MTTQ, các đoàn thể (Th/h);

- Các thôn, trường, trạm (Th/h);

- Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Được

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mãonăm 2023 trên địa bàn xã

Đăng lúc: 12/01/2023 00:00:00 (GMT+7)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mãonăm 2023 trên địa bàn xã

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

 


Số:  03  /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Tiến, ngày 11  tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mãonăm 2023

 
 

 


Thực hiện Kế hoạch số: 224/KH-UBND, ngày  19/12/2022 của UBND huyện Hà Trung về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân xuân Quý Mão” năm 2023. UBND xã Hà Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân xuân Quý Mão” năm 2023, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực tham gia lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2023.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi, giải trí phong phú, sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần lưu  giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và nền văn hóa dân gian truyền thống của nhân dân.

2. Yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chi ủy chi bộ, sự phối hợp tham gia của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức vui xuân đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo, năng cao đời sống của nhân dân.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian đảm bảo các quy định trong khuôn khổ pháp luật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nội dung hình thức phong phú, hấp dẫn, kết hợp nét sinh hoạt tết Nguyên đán truyền thống với hiện đại của địa phương, tạo không khí vui xuân phấn khởi, tiết kiệm, an toàn, thu hút đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia; đồng thời chủ động ngăn ngừa những hiện tượng mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội gây mất an toàn giao thông; ngăn ngừa việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời các loại, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG

1.Công tác tuyên truyền cổ động

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của địa phương về các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.


Tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ các cấp nói riêng suốt chặng đường 93 năm qua (03/02/1930 - 03/02/2023).

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết không sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo; đi xuất khẩu lao động trái phép; triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo có nội dung sâu sắc, sinh động có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tư tưởng tình cảm cho cán bộ và nhân dân bao gồm: Tuyên truyền trực quan như treo băng zôn, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ dân, các nhà văn hóa thôn, các nhà trường, các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn; tuyên truyền thông qua các hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ đội văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các thôn, cơ quan, đơn vị.

2. Tổ chức quản lý và hoạt động lễ hội

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 406/CT-TTg ngày 08/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Chỉ thị số 18/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số: 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chủ động nắm bắt tình hình, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực không lành mạnh trong dịp tết và mùa lễ hội; làm tốt công tác an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động lễ hội.

Tại các điểm di tích Đình làng Đồng Bồng, Bái Sơn, Đồng Ô; chùa Đồng Ô, chùa Đồng Bồng, Đền thờ Nguyệt Nga công chúa, đền Ông Thánh và các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn xã nghiêm chỉnh thực hành tín ngưỡng có hướng dẫn cụ thể việc thắp hương, đặt hòm công đức, không làm ảnh hưởng đến di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường đặc biệt công tác phòng chống cháy nổ tại khu vực di tích và lễ hội.

Tổ chức tổng dọn vệ sinh, trang trí cờ, hoa, treo khẩu hiệu tại cơ quan, chỉnh trang công sở và vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Nhà văn hóa các thôn, các nhà trường, các cơ quan, đơn vị đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp trong dịp tết Nguyên đán.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các điểm di tích. Duy trì chế độ trực tết tại cơ quan, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ nơi công sở.

3. Tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

*Tại Nhà văn hóa các thôn:

Tại nhà văn hóa các thôn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian theo phong tục tập quán cổ truyền của địa phương như: bóng chuyền, cầu lông, kéo co, đánh cờ người, cờ tướng, bắn vịt,chơi đu…

Phối hợp với Hội người Cao tuổi, MTTQ, các cấp ủy chi bộ, công chức phụ trách chính sách xã tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ các cụ cao niên vào ngày 02 tết ngày mùng 2 và 4 tết Nguyên Đán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Trung tâm Văn hóa -Thể thao xã

          Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bao gồm: xây dựng cụm pa nô tuyên truyền, treo băng zôn, khẩu hiệu,  cắm hồng kỳ khu công sở xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (Cụ thể: Cổng UB xã  01 câu, Đầu dốc nhà Ông Lát 01 câu, Trục đường Yên Phú 01 câu, trục đường Bồng Sơn- Hương Đạm 01 câu, trục đường Bái Sơn đi Bái Sậy 01 câu, ban công công sở 01 câu, phía trước Hội trường xã 01 câu).

          Hướng dẫn các thôn tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian các môn thể thao tổ chức tại nhà văn hóa các thôn.Trang trí, khánh tiết tại các nhà văn hóa thôn.

          Thực hiện tiếp sóng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đưa tin, bài phản ánh kịp thời điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tình hình ANTT, ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

         

          2. Cán bộ Thú y và Nông lâm

          Phối hợp chặt chẽ với trạm thú y huyện, các ngành có liên quan, các cấp ủy Chi bộ, trưởng thôn kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, giết mổ động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau tết Quý Mão 2023.

          Phát động toàn dân tham gia Tết trồng cây tại các hộ gia đình và những nơi công cộng một cách thiết thực và hiệu quả.

Tăng cường công tác tuần tra, canh gác việc chặt phá lâm sản trái phép và Phòng chống cháy rừng trước, trong và sau tết đảm bảo không để xảy ra cháy rừng.

          3. Các thôn

          Trang trí tại Nhà văn hóa các thôn, tại các trục đường chính vào nhà văn hóa, vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm từ ngày 25 tết Nguyên đán.

          Tổ chức trao tặng quà; giao lưu văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian tại Nhà văn hóa các thôn.

          4. Các Nhà trường, Trạm y tế, Bưu điện Văn hóa xã và các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã

          Mỗi cơ quan, đơn vị đều phải treo ít nhất 01 băng zôn, khẩu hiệu; thắp điện sáng, dàn nháy, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị và cổng ra vào.

          5. Thời gian thực hiện

          - Đợt 1: Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 03/01/2023.

          - Đợt 2:Từ ngày 13/01/2023 đến ngày 06/02/2023.

            IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

          Bộ phận Tài chính - Kế toán xã đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

            V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023!

2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

9. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

10. Tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

UBND xã Hà Tiến yêu cầu các bộ phận có liên quan, các thôn, các Nhà trường, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);

- Phòng VHTT huyện (B/c);

- TTr. ĐU, TTr. HĐND xã (B/c);

- MTTQ, các đoàn thể (Th/h);

- Các thôn, trường, trạm (Th/h);

- Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Được

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)